2018 m. gruodžio 4 d., UAB „Kauno vandenys" kartu su UAB „Eigesa" veikloje su UAB „Inti" pasirašė Rangos darbų sutartį, kad pilnai atliktų Vičiūnų vandenvietės vandens gerinimo įrenginių statybos darbus.

Vičiūnų vandenvietė yra viena iš keturių Kauno miesto požeminio vandens vandenviečių (Petrašiūnų, Eigulių, Kleboniškio, Vičiūnų). Bendri šių vandenviečių išžvalgyti eksploataciniai ištekliai – 250 tūkst. m3/d. Vidutinis geriamo vandens išgavimas 61 tūkst. m3/d.

Šiuo metu Vičiūnų vandenvietėje eksploatuojamų gręžinių 17, kurių gylis svyruoja nuo 19 iki 35 m. Projektinis galimas našumas – 35 600 m3/d. Šiuo metu išgaunamo vandens kiekis (faktinis našumas) yra apie 14 200 m3/d. Vičiūnų vandenvietė tiekia vandenį ne tik aplinkiniams mikrorajonams (Panemunės ir Šančių), o dėka esamais II pakėlimo siurbliais bei sužiedinta vamzdynų sistema kartu su kitomis trimis vandenvietėmis, sudaro bendrą vandens centralizuotą tiekimo – skirstymo sistemą, kuri aptarnauja visą Kauno miestą bei dalį Kauno rajono. Vičiūnų vandenvietės tiekiamo geriamo vandens kiekis sudaro apie 23% viso Kauno miesto vartotojams bendrai tiekiamo geriamo vandens kiekio.

Šiuo projekto tikslas: modernizuoti Vičiūnų vandenvietę, įrengiant naujus bereagentinius slėginio tipo požeminio vandens gerinimo įrenginius prie Vičiūnų vandens II pakėlimo stoties esančios sklype Kruonio g. 23, Kaunas

Pastačius vandens kokybės gerinimo įrenginius Vičiūnų vandenvietėje, bus akivaizdi fizinė, socialinė, ekonominė ir aplinkosauginė nauda visuomenei. Įgyvendinus projektą Kauno miesto ir rajono gyventojai, kurie yra prisijungę prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos galės vartoti kokybišką, Lietuvos respublikos higienos normoje HN 24:2017 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus atitinkantį geriamą vandenį, sumažės grėsmė gyventojų sveikatai.

Vičiūnų vandenvietėje naudojami gamtos ištekliai: Vanduo

Šiuo metu Vičiūnų vandenvietės tiekiamo vandens kiekiai:

RodiklisMato vienetasKiekis
Vidutinis paros debitasm3/parą20 000
Didžiausias valandos debitasm3/h1 000

 

Įgyvendinus projekto sprendinius Vičiūnų vandenvietės tiekiamo vandens kiekiai nesikeis, tik pagerės tiekiamo vandens kokybė.

Rangos darbams yra numatyta:  6.282.590,00 Eur, iš kurių visos yra pareiškėjo lėšos.

Numatoma Rangos sutarties pabaiga: 2020.12.04