1929 m. Kaune buvo pradėtas tiekti vanduo - iš pirmosios Eigulių vandenvietės sifono linijos ir iš pirmųjų 10 gręžinių. Pav. 1        

Dirbo vienas  30m3/val. našumo siurblys. Vandentiekio vamzdžių paklota 14 km 392 metrai.

Elektros energija Eigulių cvandentiekio stočiai buvo tiekiama  iš miesto 15 kV oro linijos.

Vėliau - 1937 m. prie Eigulių stoties buvo įrengta dyzelinė 585AI galingumo elektros stostis.

1939 m. Eigulių vandentiekio stočiai sutiko tiekti el. energiją iš Petrašiūnų elektros stoties.

Vokiečių okupacijos metais miesto vandentiekio tinklų bei Eigulių vandentiekio stoties plėtimas sustojo. Dėl 1942 m. ir 1943 m. pasireiškusio vandens trūkumo mieste prie antros sifono linijos galo buvo gręžiami nauji gręžiniai.

1944 m. Eigulių stotis ir Žaliakalnio rezervuaras buvo susprogdinti. Stoties darbuotojų didelio ryžto dėka per 22 įtempto darbo dienas vamzdynai buvo sumontuoti, siurblinės įrengimai atstatyti, atstatytas elektros energijos tiekimas ir vanduo paleistas vartotojams.

1946 m. ir toliau buvo vykdomi stoties pastatų atstatymo ir įrengimų plėtimo darbai. Darbus sutrukdė netikėtas įvykis: pavasario potvynio metu Neries upės ledai užsikimšę ties Varnių gatve  ir apsėmę Eigulių vandens šaltinių ir stoties teritorijas. Buvo apsemti gręžiniai,  centrinis  šulinys,  reikėjo imtis priemonių, kad vanduo nebūtų užkrėstas užkrečiamųjų ligų bakterijomis. Tam tikslui buvo pastatytas laikinas pastatas ir įrengti vandens dezinfekavimo chlorkalkėmis įrengimai. Nuo to laiko prasidėjo pastovus vandens dezinfekavimas suskystintu chloru.

1952-53 m. pastatyta pirmoji magistralinė linija nuo Kleboniškio iki Eigulių stoties centrinio šulinio, pragręžus naujus gręžinius ties Kleboniškiu, jie prijungti prie šios magistralinės linijos.

1959 m. pagal buvusio tresto valdytojo V. Stulgaičio pasiūlymą prakastas kanalas ties I sifono linija Neries upės vandens priartinimui prie gręžinių. Kanalo statyba, kad vanduo pratekėtų, užbaigta 1964 m.

1963 m. buvo įrengtas pirmas infiltracijos baseinas prie II sifono linijos, o 1964 m. paleistas II baseinas. Į šiuos baseinus vanduo buvo paduodamas iš Neries upės.

Šiuo metu Eigulių vandenvietėje veikia 74 gręžiniai. Vandenvietė patiekia 10,0 t.m3 /p vandens. Iš šios vandenvietės vanduo tiekiamas Vilijampolės, Šilainių gyv. rajonams, Domeikavos, Sargėnų gyvenvietėms, taip pat žemutinei miesto daliai.