1972 m. Kauno Pramoninės statybos projektavimo institutas suprojektavo Žaliakalnio ir Petrašiūnų rajono pramonės įmonių gamybinį vandentiekį. Pagrindinis gamybinio vandentiekio užsakovas buvo Radijo gamykla.

Gamybinis vandentiekis pradėtas statyti 1973 m. ir baigtas 1977 m.

Į gamybinio vandentiekio kompleksą įėjo: paėmimo įrenginiai, tranzitinės linijos, antro pakėlimo vandentiekio stotis ir paskirstomosios vandentiekio linijos iki vandens vartotojų. Vandens paėmimo įrenginiai buvo suprojektuoti ir pastatyti už Pažaislio ant Kauno marių kranto ir vadinti pirmo pakėlimo vandentiekio stotimi. Tarp vandens paėmimo įrenginių ir vandens skaidrinimo stoties buvo paklotos dvi tranzitinės vandentiekio linijos Ø 600 mm. Nuo minėtų linijų paklotos dvi vandentiekio linijos-atsišakojimai Ø 600 mm iki Kauno termofikacinės elektrinės.

Vandens skaidrinimo stotis buvo sublokuota su antro pakėlimo stotimi. Skaidrinimo stotyje sumontuoti trys mikrofiltrai.

Antro pakėlimo stotyje buvo sumontuoti greitaeigiai spaudiminiai filtrai vandens skaidrinimui ir siurbliai. Šių siurblių pagalba vanduo paduodamas į greitaeigius spaudiminius filtrus ir spaudimu būdavo paskirstomas į pramonės įmonių gamybinio vandentiekio tinklus. Projektinis gamybinio vandentiekio pajėgumas buvo 62,0 t.m3/parą.

1979 m. gamybinis vandentiekis per parą patiekdavo Kauno pramonės įmonėms 18,0 t.m3 vandens.

2006 m. gamybinio vandentiekio stotis buvo parduota ir nuo tada UAB „Kauno vandenys" daugiau jos neeksploatuoja.