Rangos sutartis „Nuotekų tinklai su požemine nuotekų siurbline Paštuvos gatvėje, Kaune"

Rangos sutartis „Nuotekų tinklai su požemine nuotekų siurbline Paštuvos gatvėje, Kaune" buvo pasirašyta 2012 m. spalio 23 d., su Rangovu, jungtinės veiklos partneriais: UAB „Inžineriniai tinklai", UAB „Požeminės linijos" ir AB „Kauno tiltai". Sutarties Nr. 5-297. Statybos užbaigimo deklaracija apie statybos užbaigimą buvo įregistruota 2014 m. liepos 24 d.

Sutarties kaina – 55.316,46 Eur (be PVM).

Sutarties finansavimo šaltiniai - ES Sanglaudos fondas 85%, LR valstybės biudžetas - 10% bei UAB "Kauno vandenys" -5%. 2013 m. liepos 2 d. patvirtintas Sutarties finansavimas.

Sutarties trukmė - 12 mėn. Sutartis gali būti pratęsta 3 kartus, bet ne ilgiau kaip 10 mėn.

Darbų pradžia - 2012 m. lapkričio 12 d.

Sutarties tikslas – Įvykdžius paslaugų sutartį, pasiekti fiziniai (faktiniai) rodikliai: nutiesti nuotekų tinklai – 0,208 km ir pastatyta buitinių nuotekų siurblinė Paštuvos g.

Pastuvos_gatve_informacinis_stendas_2
Statybos_ir_montavimo_darbai_Pastuvos%20g%201

2013 m. liepos 24 d. išduota deklaracija Nr. ( 32 - 08.71 ) 8 - 1930 apie objekto užbaigimą.

Pastuvos_atminimo_lenta
es_zenklas