Bendrovės profesinė sąjunga

Pagrindinis profesinės sąjungos veiklos tikslas - socialinių, teisinių garantijų užtikrinimas, švietimas ir pagalba, sprendžiant narių problemas. Taip pat siekti ir išlaikyti geranoriškus darbdavio ir profesinės sąjungos, kaip socialinių partnerių, santykius, atstovaujant darbuotojus, o iškilusias problemas spręsti kartu - gera valia.

Bendrovės ,,Kauno vandenys" profesinės sąjungos veikla

Darbuotojai, ne tik tie, kurie pradeda savo karjerą bendrovėje, bet ir tie, kurie jau turi ilgametę darbo patirtį, dažnai nepagalvoja apie svarbius dalykus, kurie vėliau įgauna ypatingą reikšmę. Tarp jų ir apie narystę profesinėje bendrovės ,,Kauno vandenys" darbuotojų sąjungoje. Dažnas nedaug žino ar nesusimąsto, kokį indėlį darbo sąlygų gerinime bei darbuotojų teisių gynime vietinės ar šalies lygiu atlieka profesinė darbuotojų sąjunga. Darbuotojas neturi laukti, kol problemos susikaups, reikia galvoti apie tų problemų sprendimą kaip galima greičiau. Štai šioje vietoje bendrovės profsąjunga ir gali padėti –  narystė profsajungoje yra tam tikras apsidraudimas.

Jei teisė, susijusi su darbiniais santykiais yra pažeidžiama - profsąjunga suteikia teisinę pagalbą, konsultuodama pati arba samdo teisininką atstovauti darbuotojui, spręsti kylančius klausimus.

Kuo daugiau profesinėje sąjungoje yra narių, tuo ji stipresnė, stipri profsąjunga gali greičiau suderėti su administracija ir atnaujinti Kolektyvinę sutartį.

Kolektyvinėje sutartyje galima numatyti geresnes darbo ir poilsio sąlygas, kitas įvairias garantijas. Visa tai – sėkmingų derybų pasekmė. Tačiau darbuotojai ir patys turi  aktyviai teikti pasiūlymus, ką norėtų darbo santykiuose pagerinti ar pakeisti.

Darbuotojui verta būti profsąjungos nariu, kad galėtų išrinkti tuos žmones, kurie Jiems tinkamai atstovautų.

Profesinės sąjungos nariai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, kad galėtų tobulėti ir tinkamai atstovauti įmonės darbuotojų interesams.

2019 - 2021 m. pagrindinės veiklos kryptys

  • Inicijuoti derybas dėl kolektyvinės sutarties papildymo su bendrovės administracija bei jos pasirašymą. Kontroliuoti, kaip ji vykdoma,  kaip laikomasi darbo ir kitų įstatymų.
  • Gausinti bendrovės darbuotojų profsąjungos narių skaičių. Ieškoti papildomų lėšų profsąjungos veiklai.
  • Kontroliuoti kaip bendrovės administracija laikosi darbo, darbuotojų saugos, sveikatos ir kitų teisės aktų reikalavimų.
  • Aktyviai teikti informaciją ir konsultuoti darbuotojus socialiniais ir darbo teisės klausimais.
  • Organizuoti bendrovės darbuotojams kultūrines išvykas į teatrą, koncertus ir kitus lankytinus objektus.

Ekskursijoje į Burbiškio dvarą aplankytas ir Šeduvos malūnas