Bendrovės profesinė sąjunga

Pagrindinis profesinės sąjungos veiklos tikslas - narių socialinių, teisinių garantijų užtikrinimas, švietimas ir pagalba, sprendžiant jų problemas. Taip pat ir toliau išlaikyti geranoriškus darbdavio ir profesinės sąjungos, kaip socialinių partnerių, santykius, atstovaujant darbuotojus, o iškilusias problemas spręsti gera valia kartu.


Bendrovės ,,Kauno vandenys" profesinės sąjungos veikla 2017 – 2018 m.

Diskusijos darbo kodekso bei kolektyvinės sutarties temomis, dalyvaujama seminaruose bei suvažiavimuose, įgūdžiai tobulinami mokymuose, dalyvaujama parodose. Taip pat lankomi kultūriniai renginiai, organizuojamos ekskursijos.

2017 m. rudenį, organizuotas seminaras pagal  „NAUJASIS DK" projektą, seminare kartu su bendrovių ,,Utenos vandenys" bei „Telšių vandenys" profesinių sąjungų atstovais dalyvavo ir bendrovės „Kauno vandenys" profsąjungos nariai.

2018 m. vasarį, bendrovės profesinės sąjungos atstovas Ovidijus Čepas dalyvavo Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO surengtoje 16-oje tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje „STUDIJOS 2018". O. Čepas atstovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos jaunimo asociaciją.

2018 m. kovą, profesinės sąjungos atstovas O. Čepas dalyvavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Briuselyje vykusiuose mokymuose - „Profesinių sąjungų ir darbdavių bendradarbiavimo modelis vystant socialinį dialogą".

2018 m. balandį, Vilniuje vyko visuomeninių paslaugų federacijos tarybos posėdis, jame dalyvavo bendrovės ,,Kauno vandenys" profesinės sąjungos nariai: G. Sakalauskienė, D. Padavičienė, E. Guogas, S. Grumadienė, V. Žąsinienė.


2018 m. gegužę, bendrovės profesinės sąjungos komiteto narė Danutė Padavičienė dalyvavo Vilniuje vykusiame Konfederacijos suvažiavime.

Bendrovės „Kauno vandenys" profesinės sąjungos veikla vykdoma – rengiant išvykas į parodas, koncertus, muziejus, istorines ir kultūrines vietas.

Ekskursijoje į Burbiškio dvarą aplankytas ir Šeduvos malūnas