Kuriame ateitį kartu

Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0013 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno aglomeracijoje (IV etapas)“


Projekto "Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno aglomeracijoje (IV etapas)" tikslas - padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kauno miesto aglomeracijoje Kauno rajone. Šiam tikslui pasiekti, numatoma įgyvendinti veiklą: nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno miesto aglomeracijoje Kauno rajone (Garliavos m. ir Seniavos, Šakių, Teleičių k., Radikių k.). Veiklos metu numatoma nutiesti apie 12,34 km (grąžinamosios subsidijos lėšomis finansuojama dalis 11,11 km)  nuotekų surinkimo tinklų, prijungiant 324 būstus/648 gyventoją (GE)) (grąžinamosios subsidijos lėšomis finansuojama dalis 292 būst./583 gyv.).

Nuotekų surinkimo tinklų plėtra numatoma:

Garliava: Akacijų 3-18, Beržų 29, Digrių 6-10, Gėlių 14A-26, Girininkų 11-20, Kęstučio 25-35A, Valančiaus 14-20, Sporto 2-10, Stadiono 17-41, Statybininkų 1A-5, Vakarinė 3-22, Vytauto 80-88.

Radikių k.: Alksnyno 1-13, Aukuro 6, Giminių 1-21, Giraitės 2-12, Ilgių 4-5, Kaimynų 1- 20, Kalvos 4-13, Kranto 3, Kūdros 1-44, Pakraščio 1-20, Pašilės 1-15, Paupio 2-20, Piliakalnio 2-29, Pušyno 1-5, Rasų 1-25, Rytų 1-28, Stovyklavietės 2-12, Svajų 2-23, Svirplių 2, Trumpoji 2-4, Ugnies 4-7, Upės 4-6, Žvejų 1-20.

Seniavos k.: III forto 2-10A, Seniavos 1-28, Titnago 18-40, Titnago Rato 1-19, Vėtrų 2A-8.

Šakių k.: Ežero 16-23, Šiaurinė 1-24.

Teleičių k.: Mokyklos 3-24

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2021-12-22.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-09-01.

Prašoma paramos (grąžinamosios subsidijos) suma 1.850.530,50 Eur (Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšos).

Projekto tikslui pasiekti numatomos projekto ribos apima vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros darbų atlikimą:

▪ techninio projekto parengimą, rangos darbų vykdymą paslaugų vykdymą;

▪ techninio projekto ekspertizės paslaugų vykdymą;

▪ darbų techninės priežiūros paslaugų vykdymą.

Projekto „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno mieste" Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-03-0013 įgyvendinimui planuojama sudaryti 2 Rangos sutartis.


ES