ESFIVP

 Paviršinių nuotekų tinklų žemėlapis

Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune

UAB „Kauno vandenys“ įgyvendina projektą „Paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra Kaune“ Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0003, kuriuo siekiama išspręsti nepakankamai efektyvią ir išvystytą paviršinių nuotekų tvarkymo sistemą Kauno mieste. Šiam tikslui pasiekti vykdomos pagrindinės projekto veiklos:

paviršinių nuotekų tinklų rekonstrukcija Kapsų g. ilgis apie 0,29 km, plėtra ilgis apie 4,84 km Žaliakalnio mikrorajone;

paviršinių nuotekų sistemos įrengimas Aleksoto mikrorajone ilgis apie 19,30 km;

6 paviršinių nuotekų valymo įrenginių nauja statyba Aleksoto mikrorajone bei 1 paviršinių nuotekų valymo įrenginio statyba Žaliakalnio mikrorajone.

Planuojami pasiekti stebėsenos produkto rodikliai: P.S.328 "Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio surenkamam paviršiniam (lietaus) vandeniui tvarkyti, įrengta ir (ar) rekonstruota infrastruktūra" - 549,34 ha. Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 10.004.531,86 Eur, iš kurių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos 7.939.274,93 Eur ir pareiškėjo lėšos 2.065.256,93 Eur. Planuota projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2020-05-31, tačiau numatomas pratęsimas.

Planuojamų statyti ir rekonstruoti lietaus (paviršinių) nuotekų tinklų ir lietaus (paviršinių) nuotekų valymo įrenginių gatvių sąrašas:

Širvintų 2-as tak., Eigulių g., Širvintų g., Anykščių g., Zanavykų g., Jonavos g., Biržų g. ir Kapsų g., Žemaičių g., Telšių g., Pakrantės tak., Žalioji g., A. Mackevičiaus g., J. Zikaro g., Gimnazijos g., J. Čapliko g., J. Petruičio g., A. Sabaliausko g., Vyčio Kryžiaus g., Gurguolių g., Z. Tiškos g., Dragių g., Kalvarijos g., Kanalo g., M. Yčo g. ir Jonučių g., Kalvarijos g., Griškabudžio g. ir Pagirėnų g., Daugėliškių g., Armoniškių g., Juodelynės g. ir Dvarų g. Kėkštų g., Kmynų g., Galvės g., Gulbių g. ir Zylių g., J. Krikščiūno g., O. Milašiaus g., Akacijų g., V. Černeckio g. ir Seniavos pl., P. Galaunės g., O. Milašiaus g., Lapų g., Dūkšto g. ir Tyrulių g., Bitininkų g., Blindžių g., Ilgoji g. ir Lygioji g., K. Grybausko g., J. Bakanausko g., Gižų g. ir Plokščių g., Antakalnio g., Aukštoji g., Kreivoji g., J. Dobkevičiaus g. ir J. Kumpio g., S. Dariaus ir S. Girėno g. ir V. Čepinskio g.

 

Projekto „Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0003  įgyvendinimui sudarytos  Rangos sutartys:

1.      2018-05-15 pasirašyta Rangos sutartis Nr. 5-124 „Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune" I dalis

Inžinerinių tinklų plėtra ir rekonstrukcija vykdoma šiose gatvėse:

J. Čapliko g., J. Petruičio g., A. Sabaliausko g., Vyčio Kryžiaus g., Gurguolių g., Z. Tiškos g., Dragių g., Kalvarijos g., Kanalo g., M. Yčo g. ir Jonučių g., Kalvarijos g., Griškabudžio g. ir Pagirėnų g., Daugėliškių g., Armoniškių g., Juodelynės g. ir Dvarų g., Kėkštų g., Kmynų g., Galvės g., Gulbių g. ir Zylių g., J. Krikščiūno g., O. Milašiaus g., Akacijų g., V. Černeckio g. ir Seniavos pl., P. Galaunės g., O. Milašiaus g., Lapų g., Dūkšto g. ir Tyrulių g., Bitininkų g., Blindžių g., Ilgoji g. ir Lygioji g., K. Grybausko g., J. Bakanausko g., Gižų g. ir Plokščių g., Antakalnio g., Aukštoji g., Kreivoji g., J. Dobkevičiaus g. ir J. Kumpio g., S. Dariaus ir S. Girėno g. ir V. Čepinskio g.

Sutarties pabaiga: 2020-11-23

Sutarties vertė: 7.637.160,43 Eur

Rangovas: UAB „Autokausta"

 

2.       2018-04-05 pasirašyta Rangos sutartis Nr. 5-91 „Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune" II dalis

Inžinerinių tinklų plėtra ir rekonstrukcija vykdoma šiose gatvėse:

Širvintų 2-as tak., Eigulių g., Širvintų g., Anykščių g., Zanavykų g., Jonavos g., Biržų g., Žemaičių g., Telšių g., Pakrantės tak., Žalioji g., A.Mackevičiaus g., J.Zikaro g., Gimnazijos g., Kapsų g.

Sutarties pabaiga: 2021-09-15

Sutarties vertė: 1.259.370,21 Eur

Rangovas: UAB „Kamesta"

3.      FIDIC sutartis

2018-05-25 pasirašyta Paslaugų teikimo sutartis Nr. 5-147 „FIDIC inžinieriaus, statybų techninės priežiūros paslaugos“

Sutarties vertė - (be PVM) – 157.500 Eur.

Sutarties trukmė - iki statybos darbų pabaigos.

Tiekėjas: UAB „Statybų inžinerinės paslaugos“

Sutarties tikslas - atlikti Projekto „Paviršinių nuotekų sistemos plėtra ir rekonstrukcija Kaune" Nr. 05.1.1-APVA-R-007-21-0003  statybų FIDIC inžinieriaus techninės priežiūros paslaugas.