Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Linksmadvario gyvenamajame kvartale


Rangos sutartis Nr. 5-100

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Linksmadvario gyvenamajame kvartale"

Rangos sutartis pasirašyta 2010 m. balandžio 29 d. tarp Užsakovo UAB "Kauno vandenys" ir Jungtinės veiklos rangovo- UAB "Kaduva" bei UAB "Požeminės linijos".

Sutarties suma  (be PVM) - 578.590,07 EUR.

Finansavimo šaltiniai- ES Sanglaudos fondas - 80%, Valstybės biudžetas - 10% ir Užsakovo lėšos - 10%.

Statybos darbų trukmė- 12 mėnesių.

Darbų pradžia- 2010 m. gegužės 27 d.  
Darbų pabaiga- 2011 m gegužės 27 d. 

Tinklai jau nutiesti, o sutvarkytos gatvės bei objektai priduoti valstybinei komisijai. UAB „Kaduva" ir UAB „Požeminės linijos" paklojo 0,56 km vandentiekio bei 5,842 km nuotekų tinklų, prie kurių gali prisijungti: VT - 31 būstai; NT - 275 būstai, pastatytos 4 siurblinės: NS - 01 Universiteto g., NS - 02 Erdvės g.,  NS - 03 Vyčio g., NS - 04 Žvejų g.

Sutartis13_2