Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Vaišvydavos – Zuikinės - Abromiškės gyvenamuosiuose kvartaluose


Rangos sutartis Nr. 5-129
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Vaišvydavos – Zuikinės - Abromiškės gyvenamuosiuose kvartaluose"

Rangos sutartis pasirašyta 2010 m. gegužės 20 d. tarp Užsakovo UAB "Kauno vandenys" ir Jungtinės veiklos rangovo UAB "Kaduva", UAB "Mitnija" bei UAB "Požeminės linijos".

Sutarties suma  (be PVM) – 2.628.793,66 EUR.

Finansavimo šaltiniai- ES Sanglaudos fondas - 80%, Valstybės biudžetas - 10% ir Užsakovo lėšos - 10% .

Darbų pradžia - 2010 m. birželio 28 d. 

Darbų pabaiga - 2012 m. birželio 13 d.

Rangovas paklojo 16,67 km vandentiekio ir 19,011 km nuotekų tinklų, prie kurių gali prisijungti: VT - 691 būstai; NT - 866 būstai.

Vaišvydavoje inžinerinių tinklų klojimo darbai atlikti J. Aisčio, Šilupio, Lapainios, Užvingių, Medynėlių, Dabintos, Žiglos, Dubravų, Piliuonos, Garšvės, Sūrės, Dvareliškių, Bajorkalnio, Sedulų, Mergasalio, Trakelių, Didžiojoje g., Vaišvydo, Tursono, Priešbalių, F. Kiršos, Astravo, E. Pliaterytės ir Rusmenių gatvėse.

Zuikinėje inžineriniai tinklai pakloti  A. Baltūsio- Žvejo, Alksnių, T. Kosciuškos, Rūko, Rasos, Dienos, Pašvaistės, Rimdžiūnų, Lauko, Laumėnų, Miško, Sodybų, J. Jasinskio gatvėse bei Vaišvydavos plente.

Abromiškėse inžineriniai tinklai pakloti Pabradės, Samylų, Rykantų, Gudininkų, Pelesos gatvėse.

Vaišvydavos – Zuikinės – Abromiškės kvartaluose numatyta pagerinti apie 1500 gyventojų buitį, pastatytos 5 nuotekų ( Abromiškėse, Pabradės g. - 2 vnt., Zuikinėje, Pašvaistės g./Svyrių g. - 1 vnt., Alksnių g. - 1 vnt., Vaišvydavoje, Sūrės g. - 1 vnt. ) ir  rekonstruota 1 vandentiekio siurblinė ( Vaišvydavoje, Sakalų g.).

Sutartis13_4