Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Aleksoto - Fredos gyvenamuosiuose kvartaluose


Rangos sutartis Nr. 5-174
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Aleksoto - Fredos gyvenamuosiuose kvartaluose"

Rangos sutartis pasirašyta 2010 m. birželio 9 d. tarp Užsakovo UAB "Kauno vandenys" ir Rangovo UAB "Kortas".

Sutarties suma (be PVM) – 1.475.240,56 EUR.

Finansavimo šaltiniai- ES Sanglaudos fondas-80%, Valstybės biudžetas-10% ir Užsakovo lėšos-10%.

Darbų pradžia: 2010 m. rugsėjo 1 d.

Darbų pabaiga - 2012 m. spalio mėn.

Nuo sutarties pradžios rangovas paklojo 11,989 km vandentiekio ir 10,314 km nuotekų tinklų, prie kurių gali prisijungti: VT - 361 būstai; NT - 477 būstai pastatytos 4 nuotekų siurblinės: Aleksote NS-13A ,Seniavos pl. ir NS-14A Sniegenų g.,Fredoje NS-15A , Pavasario g., NS-16A, Muzikos g..

Aleksote inžinerinių tinklų klojimo darbai atlikti Vaitapilės, Šlaito, Šalčpievės, Akacijų, Mirtų, J. Savickio, Virbalio, Mėtų, S. Santvaro, Gvazdikų, K. Jauniaus, K. Binkio, J. Biliūno, J. Tysliavos, Šušvės, O. Milašiaus, V. Čarneckio, A. J. Greimo, I. Šeiniaus, J. Baltrušaičio, Tujų, P. Galaunės, S. Čiurlionienės- Kymantaitės, Gulbių, Galvės, Kmynų, Avilių, Bitininkų, P. Mašioto, Ramunių, Mauručių, Simno, Žemojoje, Balių, Sniegenų, Šeštokų gatvėse bei Seniavos plente.

Fredos kvartale inžineriniai tinklai klojami Vilties, J. Pabrėžos, Pavasario ir Muzikos gatvėse.

Sutartis13_3