Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vijūkų - Romainių gyvenamųjų namų kvartaluose, Kaune


Rangos sutartis Nr. 5-273
Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vijūkų - Romainių gyvenamųjų namų kvartaluose, Kaune"

Rangos sutartis pasirašyta 2009 m. liepos 24 d. tarp Užsakovo- UAB "Kauno vandenys" ir Rangovo- UAB "Grundolita".

Atliktų darbų suma (be PVM) – 3.302.261,77 EUR, iš kurios ES Sanglaudos fondas, Valstybės biudžetas, įmonės lėšos, Kauno miesto savivaldybės lėšos – 10.723,38 EUR.

Finansavimo šaltiniai- ES Sanglaudos fondas -80 %, Valstybės biudžetas -10 %, UAB "Kauno vandenys"- 10 % 

Darbų pradžia- 2009 m. rugpjūčio 17 d.

Darbų pabaiga- 2011 m. vasario 17 d.

Vijūkų - Romainių tinklai jau nutiesti ir sutvarkytos gatvės bei objektai priduoti valstybinei komisijai. Vijūkų - Romainių gyvenamajame rajone UAB „Grundolita" nutiesė 15,84 km vandentiekio ir 14,56 km nuotekų tinklų, prie kurių numatyta prijungti: VT - 582 būstai; NT - 608 būstai, pastatytos 3 nuotekų siurblinės: NS-01 Liucijanavos g., NS-02 Liucernų g., NS-03 Tymo g. 

Vijūkų gyvenamajame kvartale inžinerinių tinklų klojimo darbai buvo atliekami S. Banaičio, Liucernų, Bernatonių, Liucijanavos, Bivylių, Pakalnučių,  E. Cinzo, Pakaunės, Eigirgalos, Paltiškių, Girios, Ganyklų, Pokšniabalio, Kaimelės, J. Semaškos, Kudrėnų, Užliedžių, Lapkalnio ir Vijūkų gatvėse.

Sutartis13_1