Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba


Rangos sutartis pasirašyta 2010 m. rugpjūčio 6 d. tarp Užsakovo- UAB "Kauno vandenys" ir Rangovo- jungtinės veiklos partnerių Meyer & John GmbH & Co. KG, Stulz H+E GmbH ir UAB "Dzūkijos statyba". 
Papildomu susitarimu, sutaries terminas pratęsimas iki 2014-02-28 ( neįskaitant defektinio laikotarpio ).

Sutarties suma (be PVM)- 34.107.744,9 Lt.

Finansavimo šaltiniai- ES Sanglaudos fondas-80%, Valstybės biudžetas-10%, Užsakovo lėšos-10%.

Darbų pradžia - 2010-10-18. 
Sutarties trukmė - 37 mėn. ( įskaitant defektinį laikotarpį ).

Sutarties tikslas- Kauno nuotekų valyklos teritorijoje pastatyti dumblo džiovinimo įrenginių kompleksą ir rekonstruoti esamus nuotekų valymo įrenginius, kiek tai yra reikalinga naujos grandies įvedimui.

Dumblo džiovinimo įrenginių komplekso statyba ir esamų nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija truks dvejus metus.

Isdziovinto_dumblo_kaupykla_2012_01_24

2012 m. rugsėjo 20d. papildomu susitarimu Nr. 1 sutarties terminas pratęstas iki 2014 m. vasario 28 d.

Finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimu, projekto veiklos terminas pratęstas iki 2014 m. spalio 28 d.

dumblas2
Kauno_dumblo_informacinis_stendas

Šiuo metu suremontuoti biofiltrai, pastatyta stoginė laikinam džiovinto dumblo laikymui, pakeisti dumblo siurbliai, šilumokaičiai. Taip pat atgabenta visa reikalinga dumblo apdorojimo įranga.

Kauno visuomenės sveikatos centro užsakymu Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija tikrina, ar bendrovės pateiktoje poveikio visuomenės sveikatai ataskaitoje pateikti duomenys atitinka reikalavimus. Gavus specialistų atsakymus, bus pradėtos dumblo džiovyklos statybos leidimų gavimo procedūros  bei atvežtų įrenginių montavimo darbai. 
Pastačius naujus įrenginius į dabartines sandėliavimo aikšteles po atviru dangumi buitinis dumblas nepateks- jis bus išdžiovintas ir taps granulėmis, kurios bus utilizuojamos toliau. 
Kauno regione susidarančio nuotekų dumblo kiekis po džiovinimo sumažės apie keturis kartus.Planuojama , kad naujas kompleksas per metus galės išdžiovinti iki 26,1 tūkst. tonų dumblo, todėl bus užkirstas kelias grunto ir dirvožemio taršai. 
Kauno regione šis projektas sumažins taršą, nes iš kibiro šlapio dumblo liks tik apie 2,5 kg granulių, kurios bus išvežamos tolimesnei utilizacijai. Išnyks problema, kur toliau dėti nuotekų dumblą, nes dabartinė saugojimo aikštelė, į kurią jis vežamas, jau beveik užpildyta.

Nuotekų dumblo tvarkymas -aktuali problema ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos bei pasaulio šalyse. Griežtėjantys aplinkosaugos reikalavimai skatina diegti modernias ir efektyvias  nuotekų valymo technologijas. Nuotekų valymo procese susidarančio dumblo kiekis, kurio tvarkymas pasenusiomis technologijomis ima kelti grėsmę aplinkai, sudaro diskomfortą gyventojams ir prieštarauja darnios plėtros principams.

2011 m. rugsėjo 16 d. gautas statybos leidimas I etapui - stoginės , dengto tipo, ilgalaikio džiovinto dumblo laikymo kaupyklos statybai. 
Dumblo apdorojimo įrenginio pajėgumas - 6250 ton / SM /metus. 
2013 m. sausio 28 d. iš Kauno visuomenės sveikatos centro gautas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių - nuspręsta, kad planuojama ūkinė veikla yra leistina pasirinktoje vietoje. 
2013 m. balandžio 26 d. gautas statybos leidimas II etapui - Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybai.

es_zenklas 

Sutartis nutraukta dėl Jungtinės veiklos rangovų Meyer & John GmbH & Co. KG ir Stulz H+E bankroto. Skelbiamas naujas konkursas nebaigtai sutarčiai užbaigti.