Rangos sutartys: „Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šančių gyvenamajame rajone Kaune" korektūros paslaugos", „Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone Kaune" korektūros paslaugos", „Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilijampolės gyvenamajame rajone Kaune" korektūros paslaugos".

 Sutarties finansavimo šaltiniai – ES Sanglaudos fondas - 85%, LR valstybės biudžetas - 10% bei UAB „Kauno vandenys" - 5%.

 Sutarties tikslas – Atsižvelgdami į aplinkybes, kad darbų vykdymo eigoje susiduriama su pasikeitusia inžinerinių komunikacijų ir žemės sklypų nuosavybės situacija bei vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas" nuostatomis, uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys" inicijavo viešojo pirkimo procedūrą techninių projektų korektūroms. Su techninio projekto autoriumi UAB „Patvanka" buvo sudarytos trys techninių projektų koregavimo sutartys – kiekvienam jo rengtam techniniam projektui (2014-09-02 sutarties Nr. 14-53/5-190 „Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šančių gyvenamajame rajone Kaune" korektūros paslaugos", 2014-09-02 sutarties Nr. 14-52/5-189 „Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone Kaune" korektūros paslaugos", 2014-09-02 sutarties Nr. 14-54/5-191  „Techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilijampolės gyvenamajame rajone Kaune" korektūros paslaugos") atskirai.