Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra Kaune, 2 dalis"

2012 m. spalio 12 d. buvo pasirašyta papildoma Rangos sutartis „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra Kaune, 2 dalis" su Rangovu UAB „KRS", kuri pateikus paraišką buvo įtraukta į Projekto apimtį iš sutaupytų lėšų. Galutinė Rangos sutarties statybos užbaigimo deklaracija apie statybos užbaigimą buvo įregistruota 2015 m. birželio 26 d.

Sutarties kaina – 1.894.463,43 Eur (be PVM).

Sutarties finansavimo šaltiniai - ES Sanglaudos fondas 85%, LR valstybės biudžetas - 10% bei UAB "Kauno vandenys" -5%. 2013 m. liepos 2 d. patvirtintas Sutarties finansavimas.

Sutarties trukmė - 24 mėn. Sutartis gali būti pratęsta 3 kartus, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. (Darbų baigimo laikas 2015 m. birželio 26 d.)

Darbų pradžia - 2013 m. rugpjūčio 5 d.

 Sutarties tikslas – Įvykdžius paslaugų sutartį, pasiekti fiziniai (faktiniai) rodikliai: nutiesti nauji vandentiekio tinklai – 4,87 km ir nuotekų tinklai – 13,595 km.

 Vykdant rangos sutartį „Vandens tiekimo ir nuotekų infrastruktūros plėtra Kaune, 2 dalis", patikslinus topografinę medžiagą, paaiškėjo, kad dėl reljefinio pobūdžio reikalinga papildoma buitinių nuotekų siurblinė. 2014 m. birželio 30 d. buvo pasirašyta papildomų darbų sutartis Nr. R-140625/65/5-151 „Nuotekų siurblinės Žaliabalnės g. įrengimas".

 Inžinerinių tinklų klojimo darbai buvo vykdomi šiose gatvėse:  A. Baltūsio - Žvejo g., Miltupio g., F. Kiršos g., Mergasalio g., J. Aisčio g., Raguolių g., Vaišvydavos pl., Dvareliškių g., Priešbalių g., Tursono g., S. Banaičio g., Pokšniabalio g., Bivylių g., Bernatonių g., Liucijanavosg., Žibintų - Kaniūkų g., Liucernų g., Piliuonos g., Šilupio g., Vyšnialaukio g., Apso g., Didžioji g., Sedulų g., Lauko g., Mozūrų g., Trakelių g., Sodybų g., Medynėlių g., Barzdų g., Juodalksnių g., Skirpstų g., Vieversių g., Liūdesio al., Gamtos g., K. Grybausko g., J. Kumpio g., J. Damijonaičio g., Skardžio g., Skalūnų g., Piliakalnio g., Jiesios pl., Pajiesio g., Kalkinės g., Rožių g., Lekėčių g., Žaliabalnės g., Lukštinės g., Svirbygalos g., Užvingių g.

2_dalies_informacinis_stendas_Jiesios_plentas_3
Batniavos_nuoteku_siurbline_004_2%20dalis
es_zenklas