Rangos sutartis Nr. 5 -342 / R131230 / 133  

"Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune, 3 dalis".

Sutartis pasirašyta 2013 m. gruodžio 30 d.

Tiekėjas - jungtinės veiklos partneriai UAB „Versina", UAB „KRS", Užsakovas - UAB "Kauno vandenys".

Sutarties kaina – 4.209.461,13 Eur (be PVM).

Sutarties trukmė - 18 mėn. Sutartis gali būti pratęsta 3 kartus, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. 
Darbų pradžia - 2014 m. sausio 22 d.

Sutarties tikslas – įvykdžius rangos sutartį, pasiekti fiziniai (faktiniai) rodikliai: nutiesti nauji vandentiekio tinklai – 13,729 km (nuokrypis nuo finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyto fizinio rodiklio ~ 2,2 proc. nutiesta daugiau) ir nuotekų tinklai – 19,794 km (nuokrypis nuo projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nurodyto fizinio rodiklio ~ 6,75 proc. nutiesta daugiau).

Inžinerinių tinklų klojimo darbai buvo vykdomi šiose gatvėse:

Kauno m. - Klovainių g., Rokelių g., Orijos g., Paltaroko K. g., Totoraičio J. g., Krupavičiaus M. g., Šaltuonos g., Grigo N. g., Tamulšios g., Kranto 16-oji g., Viršutynės g.,  Skvirecko J. g., Alytaus g., Linksmės g., Moliakelio g., Juodgirės g., Dubravų g., Medynėlių g., Babickio P. g., Borutos J. g., Bernardinų plytinės g., Austėjos g., Kanalo g., Adutiškio g., Baisogalos g., Šalčininkų g., Bražuolės g., Šilainių pl., Bačkonių g., Adomynės g., Kražių g., Rainių g., Meškauogių takas, Dygūnių takas, Žalčialunkių takas, Mėlynių takas, Rūgštynių takas, Pelenėlių g., Šv. Antano g., Bernatonių g., Raudondvario pl., Pašlaitės g., Ivinskio L. g., Piliuonos g., Mosėdžio g., Juodelynės g. Beržyno g.,

Kauno r. - Jaunimo g. (Domeikava),Rytmečio g. (Domeikava), Vyturio g. (Domeikava), Pienių g. (Domeikava), Lygumų g. (Teleičių k.), Rokelių g., Narsiečių g., (Naugardiškės k.), Šermukšnių g., (Teleičių k.).

 es_zenklas