Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Šančių gyvenamajame rajone, Kaune" buvo pasirašyta 2012 m. spalio 05 d. su Rangovu UAB „KRS".

Sutarties suma be PVM – 2.533.907,34 Eur .

Finansavimo šaltiniai – ES Sanglaudos fondas - 85%, LR valstybės biudžetas - 10% bei UAB „Kauno vandenys" - 5%.

Darbų pradžia – 2012 m. lapkričio 16 d. - Sutarties Nr. 5-277. Statybos užbaigimo aktas pasirašytas 2015 m. kovo 26 d. Deklaracija apie statybos užbaigimą pasirašyta 2015 m. kovo 5 d.

Sutarties trukmė – 23 mėn. Sutartis gali būti pratęsta 3 kartus, bet ne ilgiau kaip 10 mėn.

Tikslas – Įvykdžius paslaugų sutartį, pasiekti fiziniai (faktiniai) rodikliai: nutiesti nauji vandentiekio tinklai – 7,971 km ir nuotekų tinklai – 12,701 km.

Švenčionių g. siurblinė. Gavus išvadas iš Kauno paveldosaugos departamento, dėl to, kad Švenčionių g. buitinių nuotekų siurblinė patenka į Geležinkelio apsaugos zoną, buvo nuspręsta pagrindinės sutarties techninį projektą išskirti į dvidalis, prailginant buitinės nuotekynės savitakinio ir slėginio vamzdyno trasą Švenčionių gatvėje bei perkeliant siurblinę už tunelio apsaugos zonos ribų. Minėtos siurblinės įrengimui 2014 m. spalio 23 d. buvo pasirašyta darbų sutartis Nr. 5-228 „Nuotekų siurblinės Švenčionių g. įrengimas".

Inžinerinių tinklų klojimo darbai buvo vykdomi šiose gatvėse: Pikulo g., Alsėdžių g., Kaišiadorių g., Lentvario g., Piliečių g., Ratnyčios g., Švenčionių g., Servitutų g., Užšilių g., Žarėnų g., Vievio g., Verkių g., Sodų g., Švedų g., Vinių g., J. ir M. Akelaičių g., S. Baltramaičio g., gatvėse, buitinių nuotekų siurblinė 6-o Kranto g., 7-o Kranto g., Audėjų g., Linų g., T. Narbuto g., Rygos g., Helsinkio g., Suomių g., 15-o Kranto g., 16 -o Kranto g., Kranto al., 19-o Kranto g., Talino g., L. Ivinskio g., Liepojos g., Vokiečių g., 1-o Kranto g., 3-io Kranto g., Tilkos g., Pušyno g., Sandėlių g., Nyčių g., 9-o Kranto g., Grąžtų g., 11-o Kranto g., 12-o Kranto g., Latvių g., 13-o Kranto g., Estų g., 14-o Kranto g., 18-o Kranto g., 17-o Kranto g., Miglovaros g., 20-o Kranto g., S. Gimžausko g., požeminė buitinių nuotekų siurblinė Švenčionių g., vandentiekio diukeris per Nemuną A. Juozapavičiaus pr. - Upės g.,  buitinių nuotekų siurblinė Vievio g., buitinių nuotekų siurblinė Verkių g.

Informacinio_stendo_pastatymas_Juozapaviciaus_pr_99_Sanciai_pakoreguotas es_zenklas
Buitiniu_nuoteku_tinklu_montavimo_darbai_Sanciuose_1