Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone, Kaune".

Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Aleksoto gyvenamajame rajone, Kaune" buvo pasirašyta 2012 m. spalio 05 d. su Rangovu UAB „KRS". Deklaracija apie statybos užbaigimą pasirašyta 2015 m. birželio 25 d.

Sutarties suma be PVM – 3.276.030,33 Eur. 

Sutarties finansavimo šaltiniai – ES Sanglaudos fondas - 85%, LR valstybės biudžetas - 10% bei UAB „Kauno vandenys" - 5%.
Darbų pradžia – 2012 m. gruodžio 4 d.

Sutarties trukmė – 20 mėn. Sutartis gali būti pratęsta 3 kartus, bet ne ilgiau kaip 10 mėn.

Sutarties tikslas – Įvykdžius paslaugų sutartį, pasiekti fiziniai (faktiniai) rodikliai: nutiesti nauji vandentiekio tinklai – 16,433 km ir nuotekų tinklai – 21,676 km.

Inžinerinių tinklų klojimo darbai buvo vykdomi šiose gatvėse: Naujadvario (nuo Naujadvario g. Nr. 46 iki Armoniškių g.), Daugėliškių g., Juodelynės g., Valakų g., Kazliškių g., Stangviliškių g., Senosios Obels g., Darželio g., Ropių takas g., Rugių g., Moliūgų takas g., Vandens lelijų takas g., Švendrų takas g., Palaukės takas g., Dvarų g., Ežerėlio g., Lazdijų g., Barzdų g., Pilviškių g., Ančios g., Mokolų g., Skynimo, Tirkiliškių, Pagirėnų, Aukštažio, Lieponynės, Balbieriškio,  Alšengirės, Jonučių, Veisiejų, Virbalio g., Vaivorykštės g., Šunskų g.,  Kalvarijos g., (nuo Dragių g. iki aplinkkelio), Dragių g., Kalvarijos g. (Nuo Dragių g. iki Kalvarijos g. 94), Bartelių g., Kanalo g., Naujadvario gatvėse g. Alyvų g., Aušros g., Jiesios pl. g., Kalkinės g., Pajiesio g., Skalūnų g., Titnago g., Lakūnų pl., J. Bakanausko, H. Ir O. Minkovskių, Dusios gatvėse, KF linija prie Nemuno, atkarpa tarp H. Ir O. Minkovskių g. ir J. Bakanausko g., Armoniškių g., III-o forto g., Seniavos pl., Tremtinių g., Paupelio g., Alovės g., Dobilų g., Drebulių g., Julijanavos g., Krosnos g., Krūmų g., Laiptų g., Rudaminos g., Suvalkiečių g., Šaltinių g., Trakiškių g., Vilkaviškio gatvėse, SF1 Suvalkiečių g., požeminė buitinių nuotekų siurblinė Paupelio g. bei III pakėlimo vandentiekio siurblinė Kalkinės g. 

Informacinis_stendas_Aleksoto_Juodelynes_Kalvarijos_gatviu_sankryza
Buitiniu_nuoteku_tinklu_statybos_darbai_Tirkiliskiu_g_Aleks
es_zenklas