Rangos sutartis "Projekto "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kaune" FIDIC Inžinieriaus funkcijų vykdymo, statybų techninės priežiūros ir viešinimo paslaugų teikimas".

Rangos sutartis Nr. 5-96 pasirašyta 2013 m. vasario 22 d. tarp Užsakovo - UAB "Kauno vandenys" ir Jungtinės paslaugų tiekėjo - UAB "Nacionalinių projektų rengimas", UAB "Evikta".

 Sutarties vertė - (be PVM )  - 150.558,68 Eur.

 Sutarties finansavimo šaltiniai - ES Sanglaudos fondas 85%, LR valstybės biudžetas 10% bei UAB " Kauno vandenys" 5%.

 Sutarties trukmė - 23 mėn. Paslaugų Sutarties trukmė gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

 Sutarties tikslas - Projekto "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kaune" statybų techninės priežiūros ir viešinimo paslaugos.

es_zenklas