Rangos sutartis „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilijampolės gyvenamajame rajone, Kaune"

 Sutartis pasirašyta „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilijampolės gyvenamajame rajone, Kaune" buvo pasirašyta 2012 m. spalio 23 d. su jungtinės veiklos Rangovais: UAB „Inžineriniai tinklai", AB „Kauno tiltai", UAB „Požeminės linijos". Statybos užbaigimo aktas pasirašytas 2015 m. kovo 20 d. Deklaracija apie statybos užbaigimą pasirašyta 2015 m. kovo 30 d.

 Darbų pradžia – 2012 m. gruodžio 4 d.

 Sutarties vertė – 3.276.030,33 Eur.

 Sutarties finansavimo šaltiniai – ES Sanglaudos fondas - 85%, LR valstybės biudžetas - 10% bei UAB „Kauno vandenys" - 5%.

 Sutarties trukmė - 20 mėn., sutartis gali būti pratęsta 3 kartus, bet ne ilgiau kaip 10 mėn.

 Tikslas – Įvykdžius paslaugų sutartį, pasiekti fiziniai (faktiniai) rodikliai: nutiesti nauji vandentiekio tinklai – 14,775 km ir nuotekų tinklai – 23,418 km.

 Lampėdžių g. siurblinė. Vykdant rangos sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vilijampolės gyvenamajame rajone, Kaune" paaiškėjo, kad buvusi pažymėta Techninio projekto dokumentacijoje buitinių nuotekų siurblinė Lampėdžių g. iš tiesų yra neveikianti. Lampėdžių g. siurblinės įrengimui 2014 m. liepos 11 d. buvo pasirašyta papildomų darbų sutartis Nr. SR 14/07-01/5-161 „Nuotekų siurblinės Lampėdžių g. įrengimas".

 Inžinerinių tinklų klojimo darbai buvo vykdomi šiose gatvėse:  Raudondvario 1-asis takas, Raudondvario 3-asis takas, Raudondvario 4- asis takas, Raudondvario 6 - asis takas, Atramos g., Dangės g., Gargždų g., Josvainių g., Kalnų g., Lopšelio g., Naujakurių g., Spanguolių g., Šešupės g., Tilžės g., Veršvos g., Vyžuonos g., Betygalos g., Erdvilo g., Goštautų g., Jurbarko g., Kelmės g., Kernavės g., Kėdainių g., Lampėdžių g., Linkuvos g., M. Mažvydo g., Mėsininkų g., Mokyklos g., Radvilų Dvaro g., Skirmanto g., Šilalės g., Raudondvario pl., Veliuonos g., Aldonos g. Aukuro g., Neringos g., Patrimpo g., Stanaičių g., Tauragnų g. ,Tarpukalnio g., Kriemalos g., Girininkų g., Maumedžio g., Antagynės g., Gėluvos g., Žemutinių Kaniūkų g., Virgalės g., Visvaldės g., Salyno g., Pieštvės g., Ringailės g., Ežero g., Batniavos g., Riešės g., Valdovo Žirgyno, Brūžės, Įvažiavimas Nr. 1, Įvažiavimas Nr. 2 Panerių gatvėse, požeminės nuotekų siurblinės PS – 1 ir PS – 2 Panerių g.

Vilijampoles_informacinis_stendas_Raudondvario_pl%20

Informacinis stendas pastatytas Raudondvario pl.

Darbai%20Veliuonos%20g

es_zenklas