Po septynerių metų, t.y. 1963 m. į bendrą sistemą buvo įjungta Vičiūnų vandentiekio stotis. Jos pajėgumas 18,0 t.m3/p. Patvirtintos atsargos 53 t.m3/p (pagal A kategoriją, 33,0 t.m3/p, pagal B kategoriją 20,0 t.m3/p.). Vičiūnuose vanduo tiekiamas iš artezinių gręžinių, kuriuose įrengti siurbliai. Šių siurblių pagalba vanduo paduodamas į II-ro pakėlimo stotį.

Pav. 1

Iš Vičiūnų vandenvietės vanduo tiekiamas Panemunės ir Aukštosios Panemunės rajonams. Šios vandenvietės projektavimo darbai buvo pradėti 1956 m. ir baigti 1958 m. Buvo suprojektuota Vičiūnų vandenvietės gręžiniai, t.y. pirmasis pakėlimas, kuris užima 60 ha plotą, 8 gręžiniai, kurių vidutinis gylis 32 m, vidutinis debitas 120 m3/val. Taip pat suprojektuota II pak. stotis, kur vandens dezinfekavimas buvo numatytas chloru ir bakteriocidinėmis lempomis, taip pat 2 vandens rezervuarai po 500m3 talpos.

Pirmieji gręžiniai buvo pradėti eksploatuoti 1961 m. liepos mėn. 6 d., tai gręžiniai 1 ir 2 su bendru 180 m3/val. debitu, 1962 m. pradėta eksploatuoti 3 ir 4 gręžiniai su panašiu debitu, o 1963 m. pavasarį pradėti eksploatuoti visi likusieji keturi gręžiniai.

Vandentiekio magistralinė linija Ø 400 mm Vičiūnų vandentiekio stotis-Panemunės tiltas baigta kloti 1960 m. Ši linija aptarnauja visą Aukštosios Panemunės rajoną ir tiekia vandenį Ž. Šančių rajono gyventojams ir pramonei. Didėjant vandens pareikalavimui buvo gręžiami visi gręžiniai, kurie buvo baigti statyti ir pradėti eksploatuoti 1969 m. Šiuo metu Vičiūnų vandenvietėje veikia 16 gręžinių.

Pav. 2

Kaunas toliau plečiasi, miesto pramonė didino pajėgumus, jaučiamas vandens trūkumas. 1972-1973 m. skiriamos lėšos naujam eksperimentiniam įrenginiui – spinduliniam gręžiniui tyrinėti bei projektuoti. Tai buvo povaginio - spindulinio tipo gręžinys, kur vanduo paimamas horizontalių spindulių – vamzdžių pagalba iš po Nemuno vagos. Vandenvietės našumas padidėjo apie 30 t.m3/parą vandens.

Be minimos stoties buvo suprojektuota ir paklota vandentiekio linija Ø 600 mm iki Panemunės tilto ir Ø 400 mm vandentiekio linija sujungta su dabartine Vičiūnų vandentiekio stotimi. Ši eksperimentinė vandentiekio stotis buvo pirmoji ne tik Lietuvoje, bet ir visoje vakarinėje Europos dalyje.

Spindulinio įrenginio projektavimą vykdė MSPI Kauno filialo specialistai, bendradarbiaudami su Lietuvos geologijos instituto, Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijos ir Kauno teritorinės vandentiekio ir kanalizacijos valdybos darbuotojais. Statybą vykdė statybos montavimo tresto „Kauno statyba" 5-oji statybos montavimo valdyba. Horizontalias drenas įrengė Vilniaus hidrogeologijos ekspedicija, pasitelkus sukamojo gręžimo būdą bei pritaikė naują technologiją, betarpiškai išgręžiant į vandeningą sluoksnį filtrus-drenas, kuri dar nebuvo taikoma panašių darbų praktikoje.

Pagrindiniai konsultantai buvo Lietuvos Geologijos Mokslinio Tyrimo instituto geologijos-minerologijos mokslų kandidatai J. Diliūnas ir V. Juodkazis.

Stoties bei tranzitinių vandentiekio linijų projektavimo darbus vykdė Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialas.

Šiuo metu esamos Vičiūnų vandenvietės pajėgumas 20.0 t.m3/p.