​​​Lietuvos Respublikos įstatymai

 1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;
 2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;
 3. Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas;
 4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 88;
 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai

 1. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236;
 2. Informacijos apie geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą teikimo abonentams tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. D1-594;
 3. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636;
 4. Viešojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639;
 5. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629;
 6. Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1996 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 172.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. O3-92;
 2. Naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. O3-96;
 3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos lyginamosios analizės aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-218;
 4. Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir specifinę taršą skaičiavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-217;
 5. Nuotekų dumblo tvarkymo technologinėse grandyse kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. O3-788;
 6. Laikinoatjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainųnustatymo metodika, patirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolėskomisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nuarimu Nr. O3-95;
 7. Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. O3-183;
 8. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimas 2015 07 17 Nr. O3-429 Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos.

Kauno miesto savivaldybės tarybos nutarimai 

 1. Kauno m. savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas;
 2. Kauno m. savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. T-491 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo, nuotekų tvarkytojo ir paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“;
 3. Kauno m. savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimas Nr. T-559 Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo.

UAB ,,Kauno vandenys“ norminiai aktai

 1. Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ etikos kodeksas;
 2. Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklės;
  2.1 Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ Vartotojų skundų nagrinėjimo taisyklių priedas (Vartotojo skundo forma);
 3. Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos reguliavimo apskaitos sistemos aprašas;
 4. Uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys" paramos valdymo taisyklės.