Abonentų skyrius

Jūsų patogumui visos klientų aptarnavimo paslaugos suteikiamos kauniečių aptarnavimo centre MANO KAUNAS

tel. (8 800) 20 000

Techninis - projektų skyrius

tel. ​(8 37) 30 17 35

Prisijungimo sąlygų klausimai
tel.: (8 37) 30 17 70, (8 800) 20 000

Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos ir priėmimo klausimai
tel. (8 37) 30 18 36

Eksploatacijos skyrius ir Avarinė tarnyba

Eksploatacijos skyrius
tel. (8 37) 36 31 80

Avarinė tarnyba
tel. (8 37) 31 35 92

Vandens skaitiklių paruošimas metrologinei patikrai ir patikros organizavimas

Vadovė
Laura Dvaranauskienė
laura.dvaranauskiene@kaunovandenys.lt

tel. ​​​​​(8 37) 30 18 55 (kreiptis tik juridiniams asmenims)

Vandens skaitiklių plombavimo ir gedimo klausimai
tel. (8 800) 20 000, išklausę autoatsakiklį spauskite "3"

Vandens skaitiklių keitimo ir apskaitos grupė

Vadovas
Martynas Pečkaitis
martynas.peckaitis@kaunovandenys.lt

tel. ​​​​​​(8 37) 30 18 44

Vandens tyrimo
laboratorija

Laboratorijos vedėja
​Ramunė Vimbarienė
ramune.vimbariene@kaunovandenys.lt

tel. ​​​​​​​(8 37) 32 85 78

Kontaktai žiniasklaidai

Viešųjų ryšių specialistė
​Vaida Bytautė
vaida.bytaute@kaunovandenys.lt

tel.: ​​​​​​​(8 37) 30 18 10,

​​​​​​​+370 684 98 476