Abonentų skyrius

Jūsų patogumui visos klientų aptarnavimo paslaugos suteikiamos kauniečių aptarnavimo centre MANO KAUNAS

tel. (8 800) 20 000

Techninis - projektų skyrius

tel. ​(8 37) 30 17 35

Prisijungimo sąlygų klausimai
tel.: (8 37) 30 17 70, (8 800) 20 000

Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos ir priėmimo klausimai
tel. (8 37) 30 18 36

Eksploatacijos skyrius ir Avarinė tarnyba

tel. ​​(8 37) 36 31 80

Vandens skaitiklių paruošimas metrologinei patikrai ir patikros organizavimas

Vadovė
Laura Dvaranauskienė
laura.dvaranauskiene@kaunovandenys.lt

tel. ​​​​​(8 37) 30 18 55 (kreiptis tik juridiniams asmenims)

Vandens skaitiklių plombavimo ir gedimo klausimai
tel. (8 800) 20 000, išklausę autoatsakiklį spauskite "3"

Vandens skaitiklių keitimo ir apskaitos grupė

Vadovas
Martynas Pečkaitis
martynas.peckaitis@kaunovandenys.lt

tel. ​​​​​​(8 37) 30 18 44

Vandens tyrimo
laboratorija

Laboratorijos vedėja
​Ramunė Vimbarienė
ramune.vimbariene@kaunovandenys.lt

tel. ​​​​​​​(8 37) 32 85 78