​Valdybos pirmininkas​Antanas Etneris
​Nariai:Gediminas Ganatauskas​
​Pranas Rakauskas
​Saulius Lazauskas


     

Struktūrinė schema