Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Metalų laužo pardavimo sąlygos

Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ įmonės kodas 132751369, Aukštaičių g. 43, Kaunas, viešo aukciono būdu parduoda nenaudojamą turtą.

Vertybė

Kiekis

Pradinė pardavimo kaina be PVM už kg, Eur.

Spalvotųjų metalų laužas (skaitiklių korpusai, žalvaris su priemaišomis)

Apie 1200 kg

4,20

Pastaba: kiekis nurodytas apytikslis, kuris bus patikslintas pasvėrus parduodant.

Parduodamo turto apžiūros vieta: Aukštaičių g. 43, Kaunas.

Apžiūros data: nuo 2024 m. sausio 23 d. iki sausio 25 d. nuo 10 iki 11 val.

Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus turto priežiūros grupės darbų vadovas, mob. tel. +37068647203, el. paštas: gediminas-jonas.lasas@kaunovandenys.lt.

Pasiūlymų dalyvauti viešame aukcione pateikimas ir jų registravimas:

Pageidaujantieji dalyvauti aukcione privalo užpildyti paraišką dalyvauti viešame aukcione (paraiškos formą rasite čia) ir užsiregistruoti kaip aukciono dalyvis.

Aukciono dalyviai registruojami:

 1. Turintys atliekas tvarkančios įmonės licenciją;
 2. Registruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) veikloms rinkti, vežti, laikyti, naudoti;
 3. Jei aukciono dalyvis turi teisę tik prekiauti metalų laužu kaip tarpininkas, dalyvis privalo pateikti garantinį raštą iš metalų laužo tvarkytojo, su kuriuo yra sudaręs sutartį. Galutiniam tvarkytojui galioja 1 ir 2 punktai;
 4. Su aukciono laimėtoju bus pasirašoma sutartis (3 punkto atveju – trišalė sutartis), kurią atliekų tvarkytojas turi užregistruoti GPAIS sistemoje;
 5. Metalų laužo vežimas ir apskaita atitinka LR Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. Nr. D1-976 įsakymo „Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ bei LR Aplinkos ministro 2016 m. vasario 11 d. Nr. D1-96 įsakymo „Dėl LR Aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-976 „Dėl vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatus;
 6. Užpildę paraišką dalyvauti aukcione ir pateikę pasiūlymą (paraiškos forma | pasiūlymo forma).

Paraiška dalyvauti aukcione ir kitų reikalaujamų dokumentų kopijos bei pasiūlymas užklijuotame voke turi būti paliekami pašto dėžutėje, esančioje prie uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ Turto valdymo skyriaus (korpusas Nr. 2) įėjimo, Aukštaičių g. 43, Kaune, nuo 2024 m. sausio 18 d. iki 2024 m. vasario 1 d. 14.00 val. Ant pasiūlymo voko užrašyti: „Viešam 2024-02-02 spalvotųjų metalų laužo aukcionui“ (data ir laikas minučių tikslumu) arba kvalifikuotu el. parašu pasirašytus dokumentus siųsti el. paštu jolita.dedeliene@kaunovandenys.lt, Viešam 2024-02-02 spalvotųjų metalų laužo aukcionui.

Vokų su pasiūlymais atplėšimas, vertinimas:

 • Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2024 m. vasario 2 d. 9.00 val. Aukštaičių g. 43, Kaune, uždaroji akcinė bendrovė ,,Kauno vandenys“.
 • Pasiūlymų vertinimo kriterijus – didžiausia pasiūlyta kaina.
 • Jei tokią pat didžiausią kainą pasiūlo keli pirkėjai, laimėtoju pripažįstamas anksčiausiai voką įregistravęs dalyvis.
 • Aukciono rezultatai įforminami protokolu. Apie aukciono rezultatus laimėtojams pranešama el. paštu ar kitais būdais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
 • Aukciono laimėtojas už aukcione nupirktą turto objektą atsiskaito mokestiniu pavedimu į a/s LT447044060003089823, AB SEB banke, per 3 darbo dienas po sąskaitos išsiuntimo laimėtojui. Pastaba: pirkėjas, prižiūrint uždarosios akcinės bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojui, savo jėgomis ir lėšomis turi išsivežti įsigytas prekes.
 • Dėl viešo aukciono papildomos informacijos kreiptis iki 2024 m. vasario 1 d., 14 val.

Kontaktinis asmuo: Turto valdymo skyriaus turto valdymo grupės vyr. inžinierė tel. +37037301866, el. paštas: jolita.dedeliene@kaunovandenys.lt

Eiti prie turinio