Paslaugos gyventojams ir verslui

Techninių salygų išdavimas

Prisijungimo sąlygų išdavimas, konsultavimas, prašymų pateikimas.

Vandens tinklų priėmimas

Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba ir priėmimas.

Sutarčių sudarymas

Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymas.

Vandens skaitiklių paruošimas metrologinei patikrai ir patikros organizavimas
Vandens tyrimo paslaugos

Mūsų vandens tyrimo laboratorijoje teikiamos vandens ir nuotekų tyrimo paslaugos

Paslaugos projektuotojams

Hidrantų paieškos aplikacija

UAB "Kauno vandenys" aptarnaujamų teritorijų hidrantų paieškos aplikacija skirta projektuotojams ir priešgaisrinei tarnybai. Standartiniais įrankiais galima artinti ir tolinti žemėlapį, ieškoti adreso, naudoti pagrindu ortofotografinį arba georeferencinį žemėlapį, išmatuoti atstumą, braižyti laikinus objektus, užrašyti atstumą ir atsispausdinti norimą vietą. Priešgaisrinei tarnybai yra skirtas įrankis suvesti pastaboms ir pažymėti trūkstamus objektus žemėlapyje.

Registracija atliekama elektroninio pašto adresu hidrantai@kaunovandenys.lt

Slėgio kontrolinių matavimo taškų aplikacija

UAB "Kauno vandenys" aptarnaujamų teritorijų slėgio kontrolinių matavimo taškų aplikacijos paskirtis - viešinti kontroliniuose matavimo taškuose matuojamą momentinį vandens slėgį, kurio duomenų atnaujinimo intervalas 5 minutės. Šiuo metu UAB "Kauno vandenys" eksploatuoja 31 kontrolinį slėgio matavimo tašką, kurių kiekis yra pakankamas stebėti bendrą sistemos būklę ir greitai reaguoti į nepriimtinus slėgio kitimus. Slėgio matavimo taškai įrengti pasirinktinai pagal vandentiekio linijų vietą ir žemės reljefą, slėgis vandentiekio tinkle matuojamas barais (1 bar lygus 10 m vandens stulpo).

Aplikacija ir joje esantys duomenys yra UAB "Kauno vandenys" nuosavybė. Platinti, publikuoti ar kitaip naudoti aplikaciją ir duomenis be raštiško UAB "Kauno vandenys" sutikimo draudžiama.