Bendra informacija

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 2 d. klientai aptarnaujami tik kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas" Statybininkų g. 3, Kaunas (įėjimas iš S. Žukausko g. pusės). Klientų aptarnavimo tel. 8 800 20 000.

Prašymus galite pateikti ir elektroniniu paštu Prisijungimo.Salygos@kaunovandenys.lt (žemiau yra pateiktos prašymų formos *.doc, *.odt bei *.pdf formatu).

Prisijungimo sąlygas, atsakymus į pateiktas konsultavimo užklausas galite gauti/atsiimti Jums patogiu būdu:
Atsiimti kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas";
Elektroniniu paštu;
Paštu.

Dokumentų pateikimo galimybės

1. Norintiems prisijungti prie centralizuotų miesto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų dokumentus pateikti adresu Prisijungimo.Salygos@kaunovandenys.lt
Dokumentai turi būti pateikti tik .pdf formatu.

Norintiems įsivesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus Kauno mieste privaloma gauti prisijungimo sąlygas statinių prijungimui prie Kauno miesto centralizuotų tinklų arba tiesti vietinius, jeigu tokia galimybė yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose.

Su prašymu prisijungimo sąlygoms gauti pateikiami dokumentai (kopijos):

* Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
* Žemės sklypo planas;
* Duomenys apie statinį (aukštų planai, kai prijungiamas esamas pastatas);
* Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
Statinių išdėstymo planas;
* Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas);
Topografinė nuotrauka;
Projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengti);
* Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo.
Pastabos: * - privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

2. Norintiems įsirengti atskirą skaitiklį želdinių laistymui dokumentus pateikti adresu Prisijungimo.Salygos@kaunovandenys.lt
Dokumentai tyri būti pateikti tik .pdf formatu.

Su prašymu įsirengti atskirą vandens skaitiklį želdinių laistymui pateikiami dokumentai (kopijos):

* Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
* Žemės sklypo planas;
* Duomenys apie statinį (aukštų planai);
* Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
* Statinių išdėstymo planas;
* Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas);
* Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo.
Pastabos: * - privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

3. Prašantiems privesti vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklus iki sklypo ribos dokumentus pateikti adresu ofisas@kaunovandenys.lt
Dokumentai turi būti pateikti tik .pdf formatu.

Informuojame, kad dėl tinklų įrengimo procedūrų (prisijungimo sąlygų išėmimo, projektavimo darbų, rangos darbų bei pridavimo) darbai yra atliekami ne anksčiau 1-2 metų bėgyje. 

Su prašymu nutiesti vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklus iki sklypo ribos pateikiami dokumentai (kopijos):

* Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
* Žemės sklypo planas su ties sklypo riba pažymėta pageidaujama vandentiekio prievado ir (ar) nuotekų išvado vieta;
* Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
* Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas);
Topografinė nuotrauka;
* Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo.
Pastabos: * - privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

4. Prašantiems informacijos apie preliminarias galimybes prisijungti prie centralizuotų tinklų ar iškilus kitiems techniniams klausimams dokumentus pateikti adresu ofisas@kaunovandenys.lt
Dokumentai tyri būti pateikti tik .pdf formatu.

Prašymus pateikusiems asmenims suteikiame preliminarią informaciją apie galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio, buitinių ir (ar) lietaus nuotekų tinklų tam tikru nurodytu adresu. Atsakyme pateikiame preliminarias prisijungimo vietas bei pagrindinius esamo tinklo parametrus.

Papildomai teikiame informaciją kitais techniniais klausimais. 

Su prašymu pateikti informaciją apie preliminarias galimybes prisijungti prie centralizuotų tinklų ar kitais techniniais klausimais pateikiami dokumentai (kopijos):

* Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo;
Kiti su prašymu/užklausa susiję dokumentai.
Pastabos: * - privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Prašymai pateikiami savininko arba įgalioto asmens vardu, kai įgaliojime nurodoma, kad įgaliotas asmuo turi teisę atstovauti savininkui pateikiant / gaunant visus reikiamus dokumentus.


Prašymų formos

1. Prisijungimo prie miesto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų sąlygų išdavimui
DOC ODT PDF
2. Įsirengti atskirą skaitiklį želdinių laistymui
DOC ODT PDF
3. Privesti vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklus iki sklypo ribos
DOC ODT PDF
4. Dėl galimybės prisijungti prie centralizuotų vandentiekio, buitinių ir (ar) lietaus nuotekų tinklų / Kiti klausimai
DOC ODT PDF

Pastaba: prašymuose privaloma nurodyti kontaktinį telefoną, kuriuo būtų galima susisiekti iškilus klausimams.

 

Užsakovo veiksmai gavus prisijungimo sąlygas

Gavus iš UAB „Kauno vandenys" prisijungimo sąlygas, reikia kreiptis į atestuotą projektuotoją dėl projekto parengimo pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus. Projektas gali būti rengiamas vienu etapu - techninis - darbo projektas, arba dviem etapais – techninis ir darbo projektas.

Projektų derinimas vyksta nuotoliniu būdu! Projektus siųsti el. paštu projektu.derinimas@kaunovandenys.lt

Parengus projektą būtina išimti statybą leidžiantį dokumentą.

Turint projektą (techninį-darbo arba techninį ir darbo (privalomas, kai projektas rengiamas dviem etapais)) bei statybą leidžiantį dokumentą jau galima kreiptis į atestuotą statybinę organizaciją dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos. Platesnę informaciją apie privalomas procedūras statybai ir jų pridavimui rasite mūsų internetiniame puslapyje www.kaunovandenys.lt, skiltyje „Naujų objektų vandentiekio, nuotekų tinklų statyba ir priėmimas".

Reikalavimai, keliami nuotekų siurblinių elektrotechninei daliai