Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-709 suderino UAB "Kauno vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainas eurais, kurias Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T-541. 

Paslauga / klientai Kaina be PVMKaina su PVM 
1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams*, kuriems vanduo apskaitomas bute1,29 €/m³: 1,56 €/m³: 
1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,67  €/m³0,81  €/m³
1.2. nuotekų tvarkymo0,62 €/m³0,75 €/m³
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name1,17  €/m³:1,42  €/m³:
2.1. geriamojo vandens tiekimo0,61 €/m³0,74 €/m³
2.2. nuotekų tvarkymo0,56 €/m³0,68  €/m³
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams**1,21 €/m³:1,46 €/m³:
3.1. geriamojo vandens tiekimo0,67 €/m³0,81  €/m³
3.2. nuotekų tvarkymo0,54 €/m³0,65  €/m³
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, kuriai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade1,13 €/m³:1,36  €/m³:
4.1. geriamojo vandens tiekimo0,59 €/m³0,71  €/m³
4.2. nuotekų tvarkymo0,54 €/m³0,65  €/m³
5. Pardavimo kaina vartotojams , kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:   
5.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui1,01 € butui per mėnesį1,22 € butui per mėnesį
5.2. kai apskaitos prietaisas nepriklauso vandens tiekėjui0,54 € butui per mėnesį0,65 €  butui per mėnesį
6. Pardavimo kainą vartotojams , kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade2,34 € namui per mėnesį2,83 €  namui per mėnesį
7. Pardavimo kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:   
7.1. kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui0,83  €  apskaitos prietaisui per mėnesį1,00 € apskaitos prietaisui per mėnesį
7.2. kai apskaitos prietaisas nepriklauso vandens tiekėjui0,43 € apskaitos prietaisui per mėnesį0,52 €  apskaitos prietaisui per mėnesį
8. Vidutinė pardavimo kaina abonentams (kaina diferencijuojama  pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrus):2,34  €  apskaitos prietaisui per mėnesį2,83 €  apskaitos prietaisui per mėnesį
8.1. DN 151,01 €  per mėnesį 1,22 €  per mėnesį
8.2. DN 201,77 € per mėnesį2,14 €  per mėnesį 
8.3. DN 252,75  €  per mėnesį 3,33 €  per mėnesį 
8.4. DN 323,62 €  per mėnesį 4,38 €  per mėnesį 
8.5. DN 404,92  €  per mėnesį    5,95 €  per mėnesį   
8.6. DN 8015,06  €  per mėnesį18,22 €  per mėnesį 
8.7. DN 10031,86 €  per mėnesį38,55 €  per mėnesį
8.8. DN 15053,58 €  per mėnesį 64,83 €  per mėnesį 
9. Nuotekų surinkimo mobiliosiomis transporto priemonėmis kaina3,98 €/m³4,82  €/m³
10. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos0,017 €/m³0,021  €/m³
11. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos0,014 €/m³0,017  €/m³
12. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto koncentracijos0,003 €/m³0,004  €/m³
13. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos0,003 €/m³0,004 €/m³

Mokesčio už lietaus nuotekų tinklų tinklų naudojimą metiniai tarifai abonentams: 

  1. Jei įrengta danga - 881,02 Eur už 1 ha (3.042 Lt už 1 ha)
  2. Jei žalieji plotai - 88,04 Eur už 1 ha (304 Lt už 1 ha)
  3. Vidutinis tarifas - 391,57 Eur už 1 ha (1.352 Lt už 1 ha)

* vartotojai – gyventojai 
** abonentai – įmonės, organizacijos .

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina susideda iš dviejų dalių - kintamosios ir pastoviosios. Kintamoji dalis – kaina už faktiškai suvartotą vandens kiekį. Pastovioji dalis – pardavimo kaina, kuri nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir yra pastovi.

Atsiskaitymo būdą daugiabučių namų gyventojai gali pasirinkti iš dviejų variantų:

  • pirmas variantas, kai vartotojai (gyventojai), už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal daugiabučio namo bute įrengtų skaitiklių rodmenis.
  • antras variantas, kai vartotojai (gyventojai), už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinio šalto vandens skaitiklio rodmenis.

Pasirinkus antrąjį variantą už sunaudotą geriamą vandenį ir pašalintas nuotekas su vandens tiekėju atsiskaito bendrija. Kaip už sunaudotą šaltą vandenį atsiskaitys atskiri namo butai su bendrija, turi nuspręsti patys gyventojai bendrijos narių susirinkime. Čia svarbu paminėti, jog tokiu atveju UAB „Kauno vandenys" vykdytų tik daugiabučio namo įvadinio skaitiklio ir įvadinio šalto vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šildytuvą (šilumokaitį), priežiūrą ir eksploataciją.

Kurį atsiskaitymo variantą pasirinkti, turi nuspręsti patys gyventojai bendrijos narių susirinkime ir pateikti UAB „Kauno vandenys" susirinkimo protokolą. Jeigu susirinkimas nebus sušauktas ir nepateiktas jo protokolas, atsiskaitymai už paslaugas vyks šiuo metu sudarytos sutarties sąlygomis ir taikant pirmą pardavimo kainos variantą.