Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. gruodžio 29 d. nustatė UAB "Kauno vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio), kurios galioja nuo 2023 m. vasario 1 d.

 

Paslauga / klientaiNustatyta bazinė kaina be PVM, Eur / m3  Nustatyta bazinė kaina su PVM, Eur / m3
123
 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, iš šio skaičiaus:2,08
2,52
1.1.geriamojo vandens tiekimo0,891,08
1.2.nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus:1,191,44
1.2.1.nuotekų surinkimo0,540,65
1.2.2.nuotekų valymo0,330,40
1.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0,320,39
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose, iš šio skaičiaus:2,052,48
2.1.geriamojo vandens tiekimo0,881,06
2.2.nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus:1,171,42
2.2.1.nuotekų surinkimo0,540,65
2.2.2.nuotekų valymo0,320,39
2.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0,310,38
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, iš šio skaičiaus:2,142,59
3.1.geriamojo vandens tiekimo0,981,19
3.2.nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus:1,161,40
3.2.1.nuotekų surinkimo0,530,64
3.2.2.nuotekų valymo0,320,39
3.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0,310,38
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, iš šio skaičiaus:2,032,46
4.1.geriamojo vandens tiekimo0,871,05
4.2.nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus:1,161,40
4.2.1.nuotekų surinkimo0,530,64
4.2.2.nuotekų valymo0,320,39
4.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0,310,38
5. Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas0,140,17
6. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą0,0440,053
7. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą0,035

0,042

8. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą0,008

 0,010

9. Nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą0,005

 0,006

10. Atvežto tankinto nuotekų dumblo apdorojimo (nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei nuotekų dumblo džiovinimo technologinėse grandyse) kainą12,70

 15,37

 Pastaba.

  1. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslauga yra priskirta nereguliuojamai veiklai, patys vartotojai paslaugą gali užsisakyti iš skelbiamo nuotekų vežėjų sąrašo :

https://www.kaunovandenys.lt/paslaugos/sitepages/gyventojams.aspx

 

    Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis nuo 2023 vasario 1 d.

 

Paslauga

Nustatyta bazinė kaina be PVM, apskaitos prietaisui per mėn. Nustatyta bazinė kaina su PVM, apskaitos prietaisui per mėn.
123
1. Patvirtinti geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį vartotojams eurais vandens apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant užmokestį pagal įrengtų vandens apskaitos prietaisų diametrą:  
1.1.vandens apskaitos prietaiso diametras 15 mm0,650,79
1.2. vandens apskaitos prietaiso diametras 20 mm0,680,82
1.3. vandens apskaitos prietaiso diametras 25 mm1,601,94
1.4. vandens apskaitos prietaiso diametras 32 mm1,752,12
2. Patvirtinti geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį abonentams eurais vandens apskaitos prietaisui per mėnesį, diferencijuojant užmokestį pagal įrengtų vandens apskaitos prietaisų diametrą ir tipą:  
2.1.vandens apskaitos prietaiso diametras 15 mm1,061,28
2.2. vandens apskaitos prietaiso diametras 20 mm1,091,32
2.3. vandens apskaitos prietaiso diametras 25 mm2,663,22
2.4. vandens apskaitos prietaiso diametras 32 mm2,813,40
2.5. vandens apskaitos prietaiso diametras 40 mm2,963,58
2.6. vandens apskaitos prietaiso diametras 50 mm3,193,86
2.7. vandens apskaitos prietaiso diametras 65 mm3,283,97
2.8. vandens apskaitos prietaiso diametras 80 mm5,086,15
2.9. vandens apskaitos prietaiso diametras 100 mm5,406,53
2.10. vandens apskaitos prietaiso diametras 150 mm8,3410,09
2.11. vandens apskaitos prietaiso diametras 50/20 (dviejų srautų) mm9,7511,80
2.12. vandens apskaitos prietaiso diametras 65/20 (dviejų srautų) mm9,7811,83
2.13. vandens apskaitos prietaiso diametras 80/20 (dviejų srautų) mm9,9412,03
2.14. vandens apskaitos prietaiso diametras 100/20 (dviejų srautų) mm10,7613,02
2.15. vandens apskaitos prietaiso diametras 150/40 (dviejų srautų) mm17,8921,65

Pastaba.

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestis patvirtintas penkerių metų laikotarpiui nuo šių kainų įsigaliojimo dienos.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. kovo 19 d. nutarimu Nr. O3E-373 suderino UAB "Kauno vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas kainas eurais, kurias Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2021 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. T-163, o Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS -164.

Paslaugų kainos galiojo nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2023 m. sausio 31 d.

Paslauga / klientaiPerskaičiuota bazinė kaina be PVM, Eur/m3 Perskaičiuota bazinė kaina su PVM, Eur/m3, Eur
123
1. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas
bute, Eur/m3
1,191,44
1.1.Geriamojo vandens tiekimo0,470,57
1.2.Nuotekų tvarkymo:0,720,87
1.2.1.nuotekų surinkimo0,360,44
1.2.2.nuotekų valymo0,180,22
1.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0,180,22
2. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms,
įvaduose, Eur/m3:
1,061,28
2.1.Geriamojo vandens tiekimo0,410,50
2.2.Nuotekų tvarkymo:0,650,79
2.2.1.nuotekų surinkimo0,320,39
2.2.2.nuotekų valymo0,170,21
2.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0,160,19
3. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams, Eur/m3:1,121,36
3.1.Geriamojo vandens tiekimo0,480,58
3.2.Nuotekų tvarkymo:0,640,77
3.2.1.nuotekų surinkimo0,320,39
3.2.2.nuotekų valymo0,160,19
3.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0,160,19
4. Perskaičiuota geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų arba individualių gyvenamųjų namų bendrijų įvade, Eur/m3:1,031,25
4.1.Geriamojo vandens tiekimo0,390,47
4.2.Nuotekų tvarkymo:0,640,77
4.2.1.nuotekų surinkimo0,320,39
4.2.2.nuotekų valymo0,160,19
4.2.3.nuotekų dumblo tvarkymo0,160,19

5*.Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute, Eur/butui per mėn.:

5.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

5.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 

 

 

 

1,07

 

0,55

 

 

 

 

 

1,29

 

0,67

6*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade, Eur/namui per mėn.

 

 

5,51

 

 

6,67

7*. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:

7.1.kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui,

Eur/apskaitos prietaisui per mėn.,

kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo

7.2.kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso

 

 

 

 

0,65

 

0,33

 

 

 

 

0,79

 

0,40

8*. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kaina abonentams, Eur/apskaitos prietaisui per mėn. 4,895,92
8.1.diametras 15 mm1,481,79
8.2. diametras 20 mm1,932,34
8.3. diametras 25 mm4,976,01
8.4. diametras 32 mm5,026,07
8.5. diametras 40 mm6,347,67
8.6. diametras 50 mm6,898,34
8.7. diametras 65 mm10,1412,27
8.8. diametras 80 mm16,8220,35
8.9. diametras 100 mm22,5927,33
8.10. diametras 50/20 mm (dviejų srautų)39,5147,81
8.11. diametras 80/20 mm (dviejų srautų)45,5655,13
8.12. diametras 100/20 mm (dviejų srautų)55,6967,38
8.13. diametras 150/40 mm (dviejų srautų)58,7071,03
9. Perskaičiuota paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas, Eur/m30,120,15
10*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,0090,011
11*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų (SM) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,006

 0,007

12*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos bendrojo azoto (N) koncentracijos padidėjimą, Eur/m3 0,003

 0,004

13*. Nuotekų valymo kaina abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos bendrojo fosforo (P) koncentracijos padidėjimą, Eur/m30,002

 0,002

14*. Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinio apdorojimo ir sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kaina, Eur/t5,79

 7,01


 Pastaba.

  1. 5*,6*,7*,8* punktų kainos nesikeičia, galioja Valstybinės kainų ir energetikos komisijos 2019 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. O3E-52 patvirtintos bazinės kainos;
  2. Nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslauga yra priskirta nereguliuojamai veiklai, patys vartotojai paslaugą gali užsisakyti iš skelbiamo nuotekų vežėjų sąrašo :

https://www.kaunovandenys.lt/paslaugos/sitepages/gyventojams.aspx

* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos

Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina susideda iš dviejų dalių - kintamosios ir pastoviosios. Kintamoji dalis – kaina už faktiškai suvartotą vandens kiekį. Pastovioji dalis – pardavimo kaina, kuri nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio ir yra pastovi.

Atsiskaitymo būdą daugiabučių namų gyventojai gali pasirinkti iš dviejų variantų:

  •  pirmas variantas, kai vartotojai (gyventojai), už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal daugiabučio namo bute įrengtų skaitiklių rodmenis.
  •  antras variantas, kai vartotojai (gyventojai), už geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsiskaito pagal daugiabučio namo įvadinio šalto vandens skaitiklio rodmenis.

Pasirinkus antrąjį variantą, už sunaudotą geriamą vandenį ir pašalintas nuotekas su vandens tiekėju atsiskaito bendrija. Kaip už sunaudotą šaltą vandenį atsiskaitys atskiri namo butai su bendrija, turi nuspręsti patys gyventojai bendrijos narių susirinkime. Čia svarbu paminėti, jog tokiu atveju UAB „Kauno vandenys" vykdytų tik daugiabučio namo įvadinio skaitiklio ir įvadinio šalto vandens skaitiklio, įrengto prieš karšto vandens šildytuvą (šilumokaitį), priežūrą ir eksploataciją.
Kurį atsiskaitymo variantą pasirinkti, turi nuspręti patys gyventojai bendrijos narių susirinkime ir pateikti UAB „Kauno vandenys" susirinkimo protokolą. Jeigu susirinkimas nebus sušauktas ir nepateiktas jo protokolas, atsiskaitymai už paslaugas vyks šuo metu sudarytos sutarties sąygomis ir taikant pirmą pardavimo kainos variantą.


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. O3E-226 suderino UAB "Kauno vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų perskaičiuotas kainas eurais, kurias Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. balandžio 28 d., o Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino 2020 m. balandžio 30 d.

Paslaugų kainas, galiojusias nuo 2020 m. birželio 1 d. iki 2021 m. gegužės 31 d., rasite čia.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. vasario 14 d. nutarimu Nr. O3E-52 suderino UAB "Kauno vandenys" geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas eurais, kurias Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino 2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-121, o Kauno rajono savivaldybė - 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. TS-172. Paslaugų kainas, galiojusias nuo 2019 m. gegužės 01 d. iki 2020 m. gegužės 31 d., rasite čia.