UAB „Kauno vandenys" atlieka vandens apskaitos prietaisų paruošimą metrologinei patikrai ir organizuoja metrologinę patikrą Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, el. paštas skaitikliai@kaunovandenys.lt . Informuojame, kad dėl visų UAB „Kauno vandenys“ klientų aptarnavimo klausimų, t. y. dėl vandens skaitiklių įrengimo, demontavimo, taip pat dėl gedimo, keitimo, perkėlimo ar plombavimo klausimų Jums patogiu būdu galite susisiekti su kauniečių aptarnavimo centru „Mano Kaunas“:

1. siųsdami žinutę elektroniniu laišku info@mano.kaunas.lt,

2. siųsdami žinutę Facebook paskyroje https://www.facebook.com/KaunoAptarnavimoCentras/,

3. skambindami tel. 8 800 20 000 (išklausę autoatsakiklį, būtinai spauskite 3) arba elektroniniu paštu skaitikliai.gedimai@kaunovandenys.lt, nurodant skaitiklio numerį, adresą ir kontaktus. 

UAB „Kauno vandenys" turi naujausią kompiuterizuotą šalto ir karšto vandens skaitiklių patikros įrangą, turinčią aukštą tikslumo klasę ir galinčią kokybiškai atlikti vandens skaitiklių metrologinę patikrą.

 Aptarnaujami vandens apskaitos prietaisai nuo 15 iki 150 mm skersmens. Šiuo metu vandens skaitiklius patikros paruošimui ir patikrai pristato 35 įmonės ir bendrovės iš 26 respublikos miestų.             IMG_5393 (2).JPG

UAB „Kauno vandenys", įgyvendindama 2014-08-01 LR Ūkio ministro įsakymo Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo" (su pakeitimais) nuostatas, daugiabučių namų butuose ir pastatų įvaduose šalto vandens skaitiklius keičia ir įrengia savo lėšomis. Šalto vandens skaitiklių laiko intervalai tarp metrologinių patikrų yra:
karšto ir šalto vandens skaitikliai pastatų įvaduose – 2 metai;
karšto ir šalto vandens skaitikliai butuose ir individualiuose namuose (sąlyginis skersmuo 15, 20 mm) – 6 metai;
karšto ir šalto vandens skaitikliai, kurių sąlyginis skersmuo 150 mm ir daugiau – 2 metai;
kiti karšto ir šalto vandens skaitikliai, kurių sąlyginis skersmuo 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm – 2 metai.

UAB „Kauno vandenys" siūlo Jums rinktis aukščiausios kokybės ir profesionalias vandens skaitiklių metrologinės patikros organizavimo paslaugas

Dėl šalto vandens skaitiklių keitimo, gedimų ar plombavimo abonentai ir vartotojai turėtų informuoti kauniečių aptarnavimo centrą „Mano Kaunas“ telefonu 8 800 20000, išklausius autoatsakiklį būtina pasirinkti „3“ arba elektroniniu paštu skaitikliai.gedimai@kaunovandenys.lt, nurodant skaitiklio numerį, adresą ir kontaktus.