Sudarant naują sutartį privataus namo savininkas pateikia:            

 1. Dokumentą su asmens kodu
 2. ESO kliento kodą
 3. Patalpų ir žemės nuosavybės dokumentą
 4. Projektinę dokumentaciją (prisijungimo sąlygas, projektą, nustatyta tvarka suderinus jo pakeitimus)
 5. Dengtų darbų aktus
 6. Hidraulinio bandymo aktus
 7. Vandens bakteriologinio tyrimo pažymą
 8. Kontrolinę geodezinę nuotrauką (po 2 egz.)
 9. Vamzdžių ir sandūrų kokybės patikrinimo ataskaitą  televizinės aparatūros pagalba
 10. Tinklų ribų aptarnavimo aktą
 11. Jeigu nuosavybė priklauso ne vienam asmeniui, bendrasavininko (-ų) sutikimą (-us), pasirašyti sutartį vieno (nurodyto) bendrasavininko vardu.

 

Perrašant sutartį privataus namo savininkas pateikia:

 1. Patalpų nuosavybės dokumentą
 2. Dokumentą su asmens kodu
 3. Jeigu nuosavybė priklauso ne vienam asmeniui, bendrasavininko (-ų) sutikimą (-us), pasirašyti sutartį vieno (nurodyto) bendrasavininko vardu

 

Sudarant sutartį daugiabučio gyv. namo buto savininkas pateikia:

 1. Dokumentą su asmens kodu           
 2. Buto nuosavybės dokumentą           
 3. Buto priėmimo - perdavimo aktą, kuriame fiksuoti vandens rodmenys su perdavusio ir priėmusio asmens parašais (nepateikus priėmimo - perdavimo akto, mokestis naujam savininkui pradedamas skaičiuoti pagal bendrovės "Kauno vandenys" sistemoje esamus skaitiklių rodmenis)

Telefonas pasiteirauti 8 800 20 000

Sudarant sutartį elektroniniu būdu, aukščiau nurodytus dokumentus ir informaciją turite pateikti prie prašymo savitarnos svetainėje.