Norėdami kuo geriau informuoti Jus apie UAB „Kauno vandenys" teikiamas paslaugas, interneto svetainėje pateikiame išsamią bei naudingą informaciją:

Norėdami sudaryti sutartį su bendrove, skiltyje „Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymas" atidžiai perskaitykite informaciją apie reikalingus pateikti dokumentus.

Jeigu norite įsivesti vandentiekio ir nuotekų tinklus arba sužinoti apie naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų statybą bei priėmimą, informacija pateikiama puslapyje Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų priėmimas. Šias paslaugas teikia Techninis-projektų skyrius.

Visą Jus dominančią informaciją apie vandenį - iš kur jis gaunamas, kaip tiekiamas, jo kokybė ir pašalinimas - rasite puslapyje Vandens gavyba.

Informacija apie taikomus tarifus už bendrovės teikiamas paslaugas pateikiama puslapyje Tarifai.

Norėdami  deklaruoti vandens skaitiklių rodmenis arba matyti sąskaitas už vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo bei valymo paslaugas, užsukite į savitarnos svetainę.

Juridiniai asmenys turi galimybę pasirinkti jiems patogiausią atsiskaitymo būdą - mokėti internetu ar e.sąskaita.

Puslapyje Paslaugos galėsite sužinoti apie įvairias Jums aktualias UAB „Kauno vandenys" teikiamas paslaugas.

Mums svarbu, kad esant bet kokiems klausimams ar problemoms, galėtumėte susisiekti su mumis. Mūsų specialistai Jums padės greitai ir efektyviai.