2023 metams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis UAB „Kauno vandenys" veiklos teritorijoje Kauno miesto ir rajono savivaldybėse – 2,50 kub. m gyventojui per mėnesį (2022 m. - 2,52 m3/mėn. gyventojui, 2021 m. – 2,49 m3/mėn. gyventojui, 2020 m. – 2,40 m3/mėn. gyventojui, 2019 m. – 2,35 m3/mėn. gyventojui), nustatytas pagal atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 redakcija.