2022 metams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis UAB „Kauno vandenys" veiklos teritorijoje Kauno miesto ir rajono savivaldybėse - 2,52 kub. m gyventojui per mėnesį (2021 m. - 2,49 kub. m gyventojui per mėnesį, 2020 m. - 2,40 kub. m gyventojui per mėnesį, 2019 m. - 2,35 kub. m gyventojui per mėnesį, 2018 m. - 2,26 kub. m gyventojui per mėnesį, 2017 m. - 2,22 kub. m gyventojui per mėnesį), nustatytas pagal atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 redakcija.