Informacija dėl tinklų statybos ir pridavimo teikiama tel.: (8 37) 30 18 36.

Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba

 1. Statant vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, šių darbų etapų priėmimui privaloma kviesti UAB „Kauno vandenys" atstovą:
  • Prijungimui prie jau veikiančių lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų;

  • Vandentiekio vamzdyno praplovimo priėmimui;

  • Gaisrinių hidrantų priėmimui;

  • Vandens apskaitos mazgo priėmimui.

 2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrenginių bei apskaitos mazgų priėmimo naudoti tikslas yra patikrinti jų atitikimą projektams, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir aplinkos apsaugos reikalavimams, galimybes saugiai naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, užtikrinti tiekiamo vandens nekenksmingumą žmonių sveikatai.
 3. Naudoti nepriimtus vandentiekio ir nuotekų tinklus draudžiama ir užtraukia įstatymais numatytą atsakomybę.
 4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos techninę dokumentaciją priėmimui pateikia Statytojas kartu su Rangovu.
 5. Vandentiekio ir nuotekų tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal išduotas technines sąlygas, atlikus paklotų vamzdynų bandymus, turint geodezines nuotraukas, aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą.
 6. Visų Kauno mieste statomų ir rekonstruojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, numatytų prijungti prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų, priėmime dalyvauja UAB „Kauno vandenys" atstovai, kurie į objektą iškviečiami aukščiau nurodytu kontaktiniu telefonu.

Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų priėmimas

Priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus statytojas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prijungimo sąlygas;
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie miesto tinklų projektą;
 • Statybos leidimą ar pritarimą;
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos;
 • Dengtų darbų aktus;
 • Naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techninius pasus ir (arba) sertifikatus;
 • Vamzdyno hidraulinio išbandymo aktus;
 • Vamzdyno praplovimo aktus;
 • Vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas;
 • Vandens apskaitos prietaiso pasą;
 • Aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą.