Bendra informacija

Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 2 d. klientai aptarnaujami tik kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas" Statybininkų g. 3, Kaunas (įėjimas iš S. Žukausko g. pusės). Klientų aptarnavimo tel. 8 800 20 000.

Prašymus pasirašytus elektroniniu parašu galite pateikti ir elektroniniu paštu ofisas@kaunovandenys.lt (žemiau yra pateiktos prašymų formos *.doc, *.odt bei *.pdf formatu).

Prisijungimo sąlygas, atsakymus į pateiktas konsultavimo užklausas galite gauti/atsiimti Jums patogiu būdu:

 • Atsiimti kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas";
 • Elektroniniu paštu;
 • Paštu. 

Norintiems prisijungti prie centralizuotų miesto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų

Norintiems įsivesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus Kauno mieste privaloma gauti prisijungimo sąlygas statinių prijungimui prie Kauno miesto centralizuotų tinklų arba tiesti vietinius, jeigu tokia galimybė yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose.


Su prašymu prisijungimo sąlygoms gauti pateikiami dokumentai (kopijos):

 1. * Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
 2. * Žemės sklypo planas;
 3. * Duomenys apie statinį (aukštų planai, kai prijungiamas esamas pastatas);
 4. * Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
 5. Statinių išdėstymo planas;
 6. * Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas);
 7. Topografinė nuotrauka;
 8. Projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengti);
 9. * Jeigu asmuo pageidauja prijungti paviršių nuotekų tinklus prie paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros - sklypo planą, kuriame turi būti sužymėti teritorijos plotai ir dangos tipas, nuo kurios bus surenkamos paviršinės nuotekos;
 10. * Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo.

Pastabos: * - privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Norintiems įsirengti atskirą skaitiklį želdinių laistymui

Kodėl verta? Todėl, kad mokate tik už patiektą geriamos kokybės vandenį ir nemokate už nuotekų tvarkymą*.

Pastaba: * - yra papildomų sąlygų sistemos įrengimui.

Su prašymu įsirengti atskirą vandens skaitiklį želdinių laistymui pateikiami dokumentai (kopijos):

 1. * Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
 2. * Žemės sklypo planas;
 3. * Duomenys apie statinį (aukštų planai);
 4. * Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
 5. * Statinių išdėstymo planas;
 6. * Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas);
 7. * Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo.

Pastabos: * - privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Prašantiems privesti vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklus iki sklypo ribos

Informuojame, kad dėl tinklų įrengimo procedūrų (techninių sąlygų išėmimo, projektavimo darbų, rangos darbų bei pridavimo) darbai yra atliekami ne anksčiau 1-2 metų bėgyje. 

Su prašymu nutiesti vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklus iki sklypo ribos pateikiami dokumentai (kopijos):

 1. * Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
 2. * Žemės sklypo planas su ties sklypo riba pažymėta pageidaujama vandentiekio prievado ir (ar) nuotekų išvado vieta;
 3. * Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
 4. * Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas);
 5. Topografinė nuotrauka;
 6. * Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo.

Pastabos: * - privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Prašantiems informacijos apie preliminarias galimybes prisijungti prie centralizuotų tinklų ar iškilus kitiems techniniams klausimams

Prašymus pateikusiems asmenims suteikiame preliminarią informaciją apie galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio, buitinių ir (ar) lietaus nuotekų tinklų tam tikru nurodytu adresu. Atsakyme pateikiame preliminarias prisijungimo vietas bei pagrindinius esamo tinklo parametrus.

Papildomai teikiame informaciją kitais techniniais klausimais. 

Su prašymu pateikti informaciją apie preliminarias galimybes prisijungti prie centralizuotų tinklų ar kitais techniniais klausimais pateikiami dokumentai (kopijos):

 1. * Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo;
 2. Kiti su prašymu/užklausa susiję dokumentai.

Pastabos: * - privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Prašymų formos

 1. Prisijungimo prie miesto vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų sąlygų išdavimui
  DOC ODT PDF
 2. Įsirengti atskirą skaitiklį želdinių laistymui
  DOC ODT PDF
 3. Privesti vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklus iki sklypo ribos
  DOC ODT PDF
 4. Dėl galimybės prisijungti prie centralizuotų vandentiekio, buitinių ir (ar) lietaus nuotekų tinklų / Kiti klausimai
  DOC ODT PDF

Pastaba: prašymuose privaloma nurodyti kontaktinį telefoną, kuriuo būtų galima susisiekti iškilus klausimams.

Užsakovo veiksmai gavus prisijungimo sąlygas

Gavus iš UAB „Kauno vandenys" prisijungimo sąlygas, reikia kreiptis į atestuotą projektuotoją dėl projekto parengimo pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus. Projektas gali būti rengiamas vienu etapu - techninis-darbo projektas, arba dviem etapais – techninis ir darbo projektas. Parengus projektą būtina išimti statybą leidžiantį dokumentą.

Turint projektą (techninį-darbo arba techninį ir darbo (privalomas, kai projektas rengiamas dviem etapais)) bei statybą leidžiantį dokumentą jau galima kreiptis į atestuotą statybinę organizaciją dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos. Platesnę informaciją apie privalomas procedūras statybai ir jų pridavimui rasite mūsų internetiniame puslapyje www.kaunovandenys.lt, skiltyje „Naujų objektų vandentiekio, nuotekų tinklų statyba ir priėmimas".