UAB „Kauno vandenys" Vandens skaitiklių patikros ir remonto grupė atlieka vandens apskaitos prietaisų remontą ir metrologinę patikrą bendrovės abonentams bei Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims, tel. (8 37) 30 17 44.

Šis padalinys aprūpintas naujausia kompiuterizuota šalto ir karšto vandens skaitiklių patikros įranga, turinčia aukštą tikslumo klasę ir galinčia kokybiškai atlikti vandens skaitiklių metrologinę patikrą.

Aptarnaujami vandens apskaitos prietaisai nuo 15 iki 150 mm skersmens. Šiuo metu vandens skaitiklius patikrai ir remontui pristato 35 įmonės ir bendrovės iš 26 respublikos miestų. 

UAB „Kauno vandenys", įgyvendindama Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 82-3260) nuostatas, daugiabučių namų butuose ir pastatų įvaduose šalto vandens skaitiklius keičia ir įrengia savo lėšomis.

Karšto vandens skaitiklių daugiabučių namų butuose priežiūra priklauso nuo daugiabučio namo butų gyventojų apsirūpinimo karštu vandeniu būdo:

  1. Jeigu daugiabučio namo gyventojai yra pasirinkę karšto vandens tiekėju AB „Kauno energija", karšto vandens skaitiklių priežiūrą atlieka AB „Kauno energija" savo lėšomis.
  2. Jeigu daugiabučio namo gyventojai nusprendę, kad karšto vandens tiekėja yra bendrija, karšto vandens skaitiklių priežiūrą atlieka bendrija savo lėšomis.
  3. Jeigu daugiabučio namo gyventojai už geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti atsiskaito su bendrove „Kauno vandenys", tuomet karšto vandens skaitiklių priežiūrą savo lėšomis atlieka butų savininkai.

Šiuo atveju vartotojai prieš keisdami sugedusius arba pažeistus karšto vandens skaitiklius apie numatomą keitimą turėtų informuoti UAB „Kauno vandenys" telefonu 8 800 20 000.

Pakeistus karšto vandens skaitiklius vartotojas turi išsaugoti iki tol, kol bendrovės „Kauno vandenys" darbuotojas atvyks užplombuoti naujai pastatytus karšto vandens skaitiklius. Bendrovės „Kauno vandenys" darbuotojo surašytą karšto vandens skaitiklio plombavimo aktą ar jo kopiją vartotojas turi pateikti AB „Kauno energija" (Raudondvario pl. 84, Kaunas).

Dėl šalto vandens skaitiklių gedimų abonentai ir vartotojai turėtų kreiptis į kauniečių aptarnavimo centrą Mano Kaunas telefonu 8 800 20 000 arba bendrovės Abonentų skyriaus Vandens skaitiklių keitimo ir apskaitos grupę telefonais: (8 37) 30 18 85, 30 17 86, mob. 8 611 29 528.