Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Apsaugos zonos

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR aplinkos ministro 2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. D1-76 patvirtintu Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros, požeminio vandens vandenviečių, meteorologinių stebėjimo aikštelių, meteorologinių radiolokatorių, vandens matavimo stočių apsaugos zonų planavimo rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-02-11, Nr. 2957; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR aplinkos ministrui pateiktas tvirtinti Kauno rajono ir Kauno miesto teritorijoje esančių inžinerinių tinklų (vandentiekio tinklų) apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos registravimas adresu Maumedžių g., Kaunas

Eiti prie turinio