Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Patikros organizavimas (juridiniams asmenims)​

UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyba siūlo Jums rinktis aukščiausios kokybės ir profesionalias vandens skaitiklių derinimo (remonto) ir organizuojamas metrologinės patikros paslaugas už konkurencingą kainą.

UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnybos atliekamas visų tipų mechaninių vandens skaitiklių nuo 15 iki 150 mm skersmens remontas, paruošimas patikrai ir organizuojama patikra atvežtiems iš kitų LR miestų šalto ir karšto vandens skaitikliams juridiniams ir fiziniams asmenims (paženklinami atitiktį patvirtinančiais ženklais, klientui užsakant, išduodami patikros sertifikatai).

Kai mechaniniams vandens skaitikliams atliekama tik metrologinė patikra, tačiau vandens skaitikliai neremontuojami ir nederinami, tuomet garantuojamas tik 50-60 proc. teigiamas patikros rezultatas. UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyba gali užtikrinti 90 proc. teigiamą vandens skaitiklių patikros rezultatą.

UAB „Kauno vandenys“ Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnybos paslaugos vertinamos kitų vandentvrakos įmonių, nes gaunamas maksimalus rezultatas – vandens skaitikliai atrodo lyg nauji (žr. foto) ir tai teikia psichologinį pasitenkinimą klientams.

Jei turime technines galimybes, tuomet organizuojame ir ultragarsinių vandens skaitiklių patikrą.

Turime galimybę dalyvauti „žaliame pirkime“, kai „Perkamoms Paslaugoms Paslaugų teikėjas įsipareigoja taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais.“

Klientui pageidaujant, galime užsakyti kurjerio paslaugas vandens skaitiklių transportavimui.

Maloniai prašome rinktis UAB „Kauno vandenys“ aukščiausios kokybės ir profesionalias paslaugas ir kviesti dalyvauti vandens skaitiklių remonto ir patikros paslaugų pirkimuose.

Eiti prie turinio