Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Valdyba ir audito komitetas

Valdyba

Bendrovės valdybą sudaro trys nariai. Nuo 2023 m. gegužės 25 d. Kauno miesto savivaldybės mero potvarkiu Nr. M-273 ketveriems metams bendrovės valdybos nariais išrinkti:

Aida Radauskaitė

Nepriklausoma valdybos narė, nuo 2023 m. birželio 7 d. - Valdybos pirmininkė

UAB „VG HOLDING“, Teisės skyriaus vadovė

UAB „Nordic realty investments“, direktorė

UAB „Anulėnų paukštynas“, direktorė

AS VICHIUNAI NORDIC, stebėtojų tarybos narė

UAB „Kauno saulėtekis“, Teisės skyriaus vadovė, valdybos narė

Vilniaus universitetas, teisininko profesinė kvalifikacija, magistro laipsnis

Vilniaus universitetas, Europos Sąjungos verslo teisė, magistro laipsnis

Kauno technologijos universitetas, verslo administravimas, bakalauro laipsnis

Nuo 2005 m. kolegialių valdymo organų narė, 18 metų vadovaujamo darbo patirtis korporatyvinio valdymo, strategijos kūrimo, komandos formavimo, bendrovės plėtros ir vystymo krypčių formavimo srityse UAB „VG HOLDING“ ir UAB „Kauno saulėtekis“ ir UAB „Nordic realty investments“.

Radeta Savickienė

Valdybos narė (valstybės tarnautoja)

Kauno miesto savivaldybės administracija, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras, valdybos pirmininkė

Vilniaus universitetas, istoriko, istorijos dėstytojo profesinė kvalifikacija, magistro laipsnis

Vilniaus dailės akademija, UNESCO katedra, vadybos ir verslo administravimas, magistro laipsnis

Vadovaujamo darbo patirtis 30 metų, Kauno miesto savivaldybės administracijoje, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos pareigose daugiau nei 12 metų, patirtis dirbant kolegialių valdymo organų nare bei pirmininke. Daugiau nei 17 metų projektinio darbo, strateginio planavimo, programų rengimo ir biudžeto planavimo patirtis.

Eitvydas Šlekys

Nepriklausomas valdybos narys

UAB Baltic fish export, ekonomikos vadovas

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, ekonomika, bakalauro laipsnis

5 metų vadovaujamo darbo patirtis įmonės biudžeto sudarymo, jo vykdymo kontrolės, finansinių ir analitinių ataskaitų rengimo, investicinių projektų vertinimo, kainodaros formavimo, veiklos efektyvumo stebėsenos bei pokyčių iniciavimo srityse dirbant ekonomikos vadovu įmonėje UAB „Baltic fish export“.

Audito komitetas

Bendrovės audito komitetą sudaro trys nariai. Nuo 2021 m. gruodžio 1 d. UAB „Kauno vandenys“ valdyba sudarė šios sudėties bendrovės audito komitetą:

Arvydas Dalikas

Audito komiteto pirmininkas (nepriklausomas audito komiteto narys)

Audito UAB „In salvo“, atestuotas auditorius, konsultantas

Vilniaus universitetas, ekonomika, buhalterinė apskaita, magistro laipsnis

15 metų Lietuvos Auditorių rūmai Audito kokybės kontrolės komiteto narys, virš 30 metų patirtis audito srityje UAB „MGI In salvo”, UAB „ADKF”.

Egidijus Mordas

Nepriklausomas audito komiteto narys

UAB E. Mordas ir partneriai, direktorius

Vilniaus universitetas, finansų ir kredito specializacija

Atestuoto Lietuvos auditoriaus kvalifikacija

Virš 25 metų direktorius, atestuotas auditorius UAB E. Mordas ir partneriai.

Mindaugas Šimkus

Audito komiteto narys

UAB „Vičiūnų grupė“, įmonių grupės, ekonomikos vadovas

UAB „Kauno autobusai“, valdybos narys

AB „Kauno energija“, audito komiteto narys

Kauno technologijos universitetas, vadyba, magistro laipsnis

Apie 15 metų vadovaujamo darbo patirtis  finansų / ekonomikos srityje UAB „Vičiūnų grupė“, beveik 10 metų kolegialių valdymo organų narys.

Eiti prie turinio