Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Prisijungimas prie vandentiekio ir/ar nuotekų tinklų

Bendra informacija

SVARBU! Dėl padidėjusio prašymų kiekio, sąlygų išdavimas gali užtrukti.

Informuojame, klientai aptarnaujami tik kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas” Statybininkų g. 3, Kaunas (įėjimas iš S. Žukausko g. pusės). Klientų aptarnavimo tel. 0 800 20 000.

Prašymus galite pateikti ir elektroniniu paštu: prisijungimo.salygos@kaunovandenys.lt
(žemiau yra pateiktos prašymų formos *.doc formatu).

Prisijungimo sąlygas, atsakymus į pateiktas konsultavimo užklausas galite gauti/atsiimti Jums patogiu būdu:

 • Elektroniniu paštu;
 • Paštu;
 • Atsiimti kauniečių aptarnavimo centre „Mano Kaunas”.

Dokumentų pateikimo galimybės

Dokumentus pateikti adresu: prisijungimo.salygos@kaunovandenys.lt
Dokumentai turi būti pateikti tik .pdf formatu.

Norintiems įsivesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus Kauno mieste privaloma gauti prisijungimo sąlygas statinių prijungimui prie Kauno miesto centralizuotų tinklų arba tiesti vietinius, jeigu tokia galimybė yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose.

Su prašymu prisijungimo sąlygoms gauti pateikiami dokumentai (kopijos):

 • Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui)* 📄
 • Žemės sklypo planas* 📄📄
 • Duomenys apie statinį (aukštų planai, kai prijungiamas esamas pastatas)* 📄
 • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą* 📄
 • Statinių išdėstymo planas 📄
 • Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas)* 📄
 • Topografinė nuotrauka 📄
 • Projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengti 📄📄📄
 • Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo* 📄

  Pastabos
  : * – privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Dokumentus pateikti adresu: prisijungimo.salygos@kaunovandenys.lt
Dokumentai turi būti pateikti tik .pdf formatu.

Su prašymu įsirengti atskirą vandens skaitiklį želdinių laistymui pateikiami dokumentai (kopijos):

 • Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui)* 📄
 • Žemės sklypo planas* 📄📄
 • Duomenys apie statinį (aukštų planai, kai prijungiamas esamas pastatas)* 📄
 • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą* 📄
 • Statinių išdėstymo planas 📄
 • Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo* 📄
  Pastabos
  : * – privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Informuojame, kad nuo rugsėjo 15 d. atnaujinamas prisijungimo sąlygų išdavimas želdinių laistymui.Skaitikliai želdinių laistymui įrengiami, įvykdžius prisijungimo sąlygų reikalavimus, parengus skaitiklio įrengimo projektą ir jį suderinus.  Želdinių laistymą prašome vykdyti užtikrinant tvarumo lūkesčius bei įgyvendinant ES žaliąją politiką, pageidautina laistyti tik tamsiuoju paros metu (nuo 23.00 – 6.00 val.)

Dokumentus pateikti adresu: prisijungimo.salygos@kaunovandenys.lt
Dokumentai turi būti pateikti tik .pdf formatu.

Informuojame, kad dėl tinklų įrengimo procedūrų (prisijungimo sąlygų išėmimo, projektavimo darbų, rangos darbų bei pridavimo) darbai yra atliekami ne anksčiau 1-2 metų bėgyje.

Su prašymu prisijungimo sąlygoms gauti pateikiami dokumentai (kopijos):

 • Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui)* 📄
 • Žemės sklypo planas* 📄📄
 • Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą* 📄
 • Topografinė nuotrauka 📄
 • Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo* 📄

  Pastabos
  : * – privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Dokumentus pateikti adresu: prisijungimo.salygos@kaunovandenys.lt
Dokumentai turi būti pateikti tik .pdf formatu.

Prašymus pateikusiems asmenims suteikiame preliminarią informaciją apie galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio, buitinių ir (ar) lietaus nuotekų tinklų tam tikru nurodytu adresu. Atsakyme pateikiame preliminarias prisijungimo vietas bei pagrindinius esamo tinklo parametrus.

Papildomai teikiame informaciją kitais techniniais klausimais.

Su prašymu pateikti informaciją apie preliminarias galimybes prisijungti prie centralizuotų tinklų ar kitais techniniais klausimais pateikiami dokumentai (kopijos):

 • Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo* 📄
 • Kiti su prašymu/užklausa susiję dokumentai.

  Pastabos
  : * – privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.Prašymai pateikiami savininko arba įgalioto asmens vardu, kai įgaliojime nurodoma, kad įgaliotas asmuo turi teisę atstovauti savininkui pateikiant / gaunant visus reikiamus dokumentus.

Gavus iš UAB „Kauno vandenys” prisijungimo sąlygas, reikia kreiptis į atestuotą projektuotoją dėl projekto parengimo pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus. Projektas gali būti rengiamas vienu etapu – techninis – darbo projektas, arba dviem etapais – techninis ir darbo projektas.

Projektų derinimas vyksta nuotoliniu būdu!
Projektus siųsti el. paštu: projektu.derinimas@kaunovandenys.lt

Parengus projektą būtina išimti statybą leidžiantį dokumentą.

Turint projektą (techninį-darbo arba techninį ir darbo (privalomas, kai projektas rengiamas dviem etapais)) bei statybą leidžiantį dokumentą jau galima kreiptis į atestuotą statybinę organizaciją dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos. Platesnę informaciją apie privalomas procedūras statybai ir jų pridavimui rasite skiltyje „Vandens ir nuotekų tinklų priėmimas”.

Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimas

 1. Statant vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, šių darbų etapų priėmimui privaloma kviesti UAB „Kauno vandenys” atstovą:
  1. Prijungimui prie jau veikiančių lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų;
  2. Vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;
  3. Vandentiekio vamzdyno praplovimo priėmimui;
  4. Gaisrinių hidrantų priėmimui;
  5. Vandens apskaitos mazgo priėmimui. 

 2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrenginių bei apskaitos mazgų priėmimo naudoti tikslas yra patikrinti jų atitikimą projektams, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir aplinkos apsaugos reikalavimams, galimybes saugiai naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, užtikrinti tiekiamo vandens nekenksmingumą žmonių sveikatai.

 3. Naudoti nepriimtus vandentiekio ir nuotekų tinklus draudžiama ir užtraukia įstatymais numatytą atsakomybę.

 4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos techninę dokumentaciją priėmimui pateikia Statytojas kartu su Rangovu.

 5. Vandentiekio ir nuotekų tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal išduotas technines sąlygas, atlikus paklotų vamzdynų bandymus, turint geodezines nuotraukas, aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą.

 6. Visų Kauno mieste statomų ir rekonstruojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, numatytų prijungti prie miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų, priėmime dalyvauja UAB „Kauno vandenys” atstovai, kurie į objektą iškviečiami aukščiau nurodytu kontaktiniu telefonu.

Priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus statytojas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • Prijungimo sąlygas;
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie miesto tinklų projektą;
 • Statybos leidimą ar pritarimą;
 • Vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos;
 • Dengtų darbų aktus;
 • Naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techninius pasus ir (arba) sertifikatus;
 • Vamzdyno hidraulinio išbandymo aktus;
 • Vamzdyno praplovimo aktus;
 • Vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas;
 • Vandens apskaitos prietaiso pasą;
 • Aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą;
 • Darbų priėmimui prašome pildyti šią formą:
  Darbų, atliktų pagal infrastruktūros plėtros sutartis, perdavimo – priėmimo aktas.

Informacija dėl tinklų statybos ir pridavimo teikiama tel. +370 37 30 18 36.

Vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymas

 1. Dokumentą su asmens kodu
 2. ESO kliento kodą
 3. Patalpų ir žemės nuosavybės dokumentą
 4. Projektinę dokumentaciją (prisijungimo sąlygas, projektą, nustatyta tvarka suderinus jo pakeitimus)*
 5. Dengtų darbų aktus*
 6. Hidraulinio bandymo aktus*
 7. Vandens bakteriologinio tyrimo pažymą*
 8. Kontrolinę geodezinę nuotrauką (po 2 egz.)*
 9. Vamzdžių ir sandūrų kokybės patikrinimo ataskaitą  televizinės aparatūros pagalba*
 10. Tinklų ribų aptarnavimo aktą*
 11. Bendrasavininko (-ų) sutikimą (-us), jeigu nuosavybė priklauso ne vienam asmeniui (sutartis pasirašoma vieno nurodyto bendrasavininko vardu).

* – Vykdo UAB „Kauno vandenys“ atsakingų skyrių darbuotojai

 

 1. Patalpų nuosavybės dokumentą.
 2. Dokumentą su asmens kodu.
 3. Bendrasavininko (-ų) sutikimą (-us), jeigu nuosavybė priklauso ne vienam asmeniui (sutartis pasirašoma vieno nurodyto bendrasavininko vardu).
 4. Namo priėmimo – perdavimo aktą, kuriame fiksuoti vandens rodmenys su perdavusio ir priėmusio asmens parašais (nepateikus priėmimo – perdavimo akto, mokestis naujam savininkui pradedamas skaičiuoti pagal bendrovės „Kauno vandenys” sistemoje esamus skaitiklių rodmenis).
 1. Dokumentą su asmens kodu           
 2. Buto nuosavybės dokumentą           
 3. Buto priėmimo – perdavimo aktą, kuriame fiksuoti vandens rodmenys su perdavusio ir priėmusio asmens parašais (nepateikus priėmimo – perdavimo akto, mokestis naujam savininkui pradedamas skaičiuoti pagal bendrovės „Kauno vandenys” sistemoje esamus skaitiklių rodmenis)

Telefonas pasiteirauti 0 800 20 000

Sudarant sutartį elektroniniu būdu, aukščiau nurodytus dokumentus ir informaciją turite pateikti prie prašymo savitarnos svetainėje.  

Čia galite peržiūrėti sudarytus vandentiekio ir nuotekų tinklų žemėlapius. 

Eiti prie turinio