Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Vandens kokybė

Vandens tyrimų laboratorijos veikla apima geriamojo vandens, nuotekų, paviršinio vandens, nuotekų dumblo, grunto ir lietaus nuotekų tyrimus. Laboratorija vykdydama savo veiklą privalo vadovautis LST EN ISO 17025:2017 standartu, HN 24:2017, atskirų metodų LST EN ISO standartais ir patvirtintais LAND.

Geriamojo vandens laboratorijoje tiriama, bendrovės tiekiamo, geriamojo vandens kokybė.

UAB „Kauno vandenys” tiekiamame vandenyje mikrobiologinės taršos nerasta.

Geriamojo vandens laboratorijoje išanalizuota mėginių:

 • 2022 m. – 1.957
 • 2021 m. – 1.967
 • 2020 m. – 1.777
 • 2019 m. – 2.097
 • 2018 m. – 2.087

Atlikti analičių matavimai:

 • 2022 m. – 6.695
 • 2021 m. – 11.144
 • 2020 m. – 11.203
 • 2019 m. – 12.393
 • 2018 m. – 14.623

Iš jų atlikti geriamojo vandens mikrobiologiniai tyrimai:

 • 2022 m. – 1.270
 • 2021 m. – 2.600
 • 2020 m. – 3.002
 • 2019 m. – 3.222
 • 2018 m. – 3.589

Geriamojo vandens tyrimai atliekami ir privatiems asmenims bei užsakovams pagal sutartis. Šiai grupei atlikta tyrimų:

 • 2022 m. – 3.745
 • 2021 m. – 4.355
 • 2020 m. – 3.641
 • 2019 m. – 3.902
 • 2018 m. – 3.303

Geriamojo vandens laboratorijos veiklą vertina ir atestuoja Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas ir Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pagal geriamojo vandens programinės priežiūros tvarką, 2022 m. buvo atlikti geriamojo vandens kokybės kontroliniai tyrimai, pasirenkant nepriklausomas laboratorijas, kuriose atlikti geriamojo vandens toksinių analičių (pesticidų, haloformų, lakiųjų halogeninių ir daugiaciklių aromatinių anglavandenilų, bromato, cianidų taip pat radiologiniai tyrimai) rodiklių įvertinimai.

Tyrimų rezultatai parodė, kad šių medžiagų koncentracija bendrovės tiekiamame geriamajame vandenyje yra žemiau nustatytos ribos arba artima minimaliai vertei ir atitinka HN 24:2017 reikalavimus. Šių rodiklių rezultatai jau eilę metų nekinta.

Radiacinės saugos centrui leidus nuo 2022 m. rugpjūčio mėn. 23 d. radiologiniai tyrimai neatliekami.

Nuotekų laboratorijoje tiriamos nuotekos, dumblas, gruntas ir paviršinis vanduo.

Nuotekų laboratorijoje išanalizuoti nuotekų mėginiai:

 • 2022 m. – 2.743
 • 2021 m. – 2.817
 • 2020 m. – 2.468
 • 2019 m.- 2.803
 • 2018 m. – 2.866

ir atlikti analičių matavimai:

 • 2022 m. – 14.703
 • 2021 m. – 15.023
 • 2020 m. – 14.083
 • 2019 m. – 14.523
 • 2018 m.- 15.155

Kauno nuotekų valykloje atlikti analičių matavimai:

 • 2022 m. – 6.212 
 • 2021 m. – 6.112
 • 2020 m. – 6.178
 • 2019 m. – 6.091
 • 2018 m. – 3.238

Pagal poveikio aplinkos kokybei monitoringo planą, laboratorija įvertina ir lietaus nuotekų taršą. Šiai grupei atlikti matavimai

 • 2022 m. – 3.167
 • 2021 m. – 3.057
 • 2020 m. – 3,340
 • 2019 m. – 3.117
 • 2018 m.- 3.557

Taip pat atliekamas paviršinių vandenų – Kauno miesto upių vandens kokybės įvertinimas. Kas mėnesį tiriamas Nemuno upės vanduo iš 3 ėminių ėmimo vietų. Atlikti matavimai:

 • 2022 m. – 438
 • 2021 m. – 309
 • 2020 m. – 560
 • 2019 m. – 720
 • 2018 m. – 856

Nuotekų laboratorija atlieka tyrimus pagal išorės klientų prašymus. Ištirtos analitės:

 • 2022 m. – 3.314 (už 45,1 tūkst. eurų.)
 • 2021 m. – 3.410
 • 2020 m. – 3.762
 • 2019 m. – 3.876
 • 2018 m. – 3.483

Kontroliuota įmonių išleidžiamų nuotekų tarša, ištirti taršos rodikliai:

 • 2022 m. – 1.652 (už 16,3 tūkst. eurų).
 • 2021 m. – 725 (už 7,4 tūkst. eurų).

Nuotekų mėginiuose daugiausiai yra atlikta metalų (analizuojama 12 elementų) nustatymų:

 • 2022 m. – 1.323
 • 2021 m. – 2.295,

naftos:

 • 2022 m. – 1.304
 • 2021 m. – 1.396

BDS:

 • 2022 m. – 1.220
 • 2021 m. – 1.199

skendinčių medžiagų:

 • 2022 m. – 1.240
 • 2021 m. – 1.197

permanganatinės oksidacijos:

 • 1.220
 • 2021 m. – 1.207

Lietaus nuotekų ir upių tyrimų mažėjimui padarė įtakos 2016 m. III ketvirtį RAAD patvirtintas  „Poveikio aplinkos kokybei monitoringas”, kuriame sumažintas kontroliuojamų analičių kiekis.

Nuotekų laboratorijos veiklą tikrina ir leidimus išduoda Valstybinė Aplinkos apsaugos agentūra. Nuotekų laboratorijai  suteiktas Leidimas Nr.1AT-195, (2008-12-04). 2020 m. rugsėjo 29 d. leidimas atnaujintas, išplečiant tyrimų sritį: įsisavintas nikelio tyrimo metodas nuotekoms.

Geriamojo vandens programinės priežiūros ir kokybės verčių ataskaitos​

Eil. Nr.Analitės pavadinimasRaiškos vienetasLeidžiama vertėEigulių v-tėKleboniškio v-tėVičiūnų v-tėPetrašiūnų v-tė
1ARSENASµg/l10<1,28<1,282,425,3
2CHROMASmg/l50<0,79<0,79<0,79<0,79
3FLUORIDASmg/l1,50,180,210,14-0,210,17-0,21
4NITRATASmg/l502,9-6,21,9-2,40,6-0,81,9-2,4
5NITRITASmg/l 0,5<0,007<0,004-0,009<0,004-0,005<0,004
6ŠVINASµg/l10<1,63<1,63<1,63<1,63
7VARISmg/l2.0<0,098<0,098<0,098<0,098
8SELENASµg/l10<1,89<1,89<1,89<1,89
9GYVSIDABRISµg/l1,0<0,17<0,17<0,17<0,17
10NIKELISµg/l20<1,281,64<1,28<1,28
​11KADMIS​µg/l​5,0​<0,061<0,061​<0,061<0,061
Eil. Nr.Analitės pavadinimasRaiškos vienetasLeidžiama vertėEigulių v-tėKleboniškio v-tėVičiūnų v-tėPetrašiūnų v-tė
1Vandenilio jonų konc.PH vienetai6,5-9,57,7-7,87,5-7,87,5-7,87,6
2Kvapo slenkstis *****
3Skonio slekstis *****
4Spalvamg/lPt309-1210-1112-1415-16
5DrumstumasDV pagal formaziną40,3-0,50,1-0,90,1-0,40,1-0,8
6Savitasis el. laidisµScm-12500618-717482-522523-553481-495
7Permanganato indeksasmg/lO25,03,3-3,71,9-3,74,04,7-5,1
8Amonismg/l0,50<0,01<0,01<0,01-0,01<0,01-0,09
9Sulfatasmg/l25033,2-40,022,3-45,81216,8
10Chloridasmg/l25028,1-28,815,0-22,329,922,9
11Bendroji geležisµg/l20016-28<10-19<10-1422-32
12Manganasµg/l5016-2210-2212-2513-33
13Bendrasis kietumasmmol/lnenormuojama2,5-3,22,72,82,5-2,8

*- priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

Eil. Nr.Analitės pavadinimasRaiškos vienetasLeidžiama vertėEigulių v-tėKleboniškio v-tėVičiūnų v-tėPetrašiūnų v-tė
1Žarninės lazdelės (Escherichia coli)Skaičius 100ml vandens00000
2Žarniniai enterokokaiSkaičius 100ml vandens00000
3Koliforminės bakterijosSkaičius 100ml vandens00000

(Vičiūnai, Vaišvydava, Rokai, Panemunė, Žemieji Šančiai, Naujamiestis, Senamiestis, Vilijampolė, Panerys, Veršvai, Lampėdžiai, Marvelė, Aleksotas, Freda, Birutė, Kazliškiai (visi Kaunas); Ringaudai, Akademija, Noreikiškės, Tirkliškiai, Naugardiškės, Seniava, Narsiečiai, Teleičiai, Garliava, Jonučiai I, Jonučiai II, Budriai, Rinkūnai, Mastaičiai, Kampiškiai ir Pamaišupys (Kauno raj.))

Rodiklio pavadinimasMato vnt.NormaFaktinė reikšmė
Amonismg/l0,5<0,01
Bendroji geležisµg/l200<10
DrumstumasDV pagal formaziną4,00,1-0,7
Manganasµg/l5017-26
Nitratasmg/l501,2
Nitritasmg/l0,5<0,004
Permanganato indeksasmg/l O25,04,2
Vandenilio jonų koncentracijapH vienetai6,5-9,57,5-7,9
Spalvamg/l Pt3013-14
Bendras kietumasmmol/lnenormuojama2,8
Savitasis elektros laidisµS cm-12500531-566
Sulfatasmg/l25032,2
Chloridasmg/l25028,4
Arsenasµg/l102,85
Chromasmg/l50<0,79
Fluoridasmg/l1,50,21
Švinasµg/l103,92
Varismg/l2,0<0,098
Selenasµg/l10<1,89
Gyvsidabrisµg/l1.00,2
Nikelisµg/l201,65
Kadmisµg/l5.0<0,061
(Kleboniškis, Sargėnai (Kaunas); Domeikava, Šakiai, Kumpiai, Radikiai, Smiltynai I (Kauno raj.))
Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Norma Faktinė reikšmė
Bendroji geležis µg/l 200 <10
Drumstumas DV pagal formaziną 4,0 0,1-0,5
Manganas µg/l 50 16
Nitratas mg/l 50 2,6
Nitritas mg/l 0,5 <0,004-0,01
Permanganato indeksas mg/l O2 5,0 3,2
Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai 6,5-9,5 7,6-7,8
Amonis mg/l 0,5 <0,01
Spalva mg/l Pt 30 10-15
Bendras kietumas mmol/l nenormuojama 2,5-2,8
Savitasis elektros laidis µS cm-1 2500 471-495
Sulfatas mg/l 250 18,9
Chloridas mg/l 250 24,4
Arsenas µg/l 10 7,3
Chromas mg/l 50 <0,79
Fluoridas mg/l 1,5 0,21
Švinas µg/l 10 <1,63
Varis mg/l 2,0 <0,098
Gyvsidabris µg/l 1.0 <0,17
Nikelis µg/l 20 <1,28
Kadmis µg/l 5.0 <0,061
(Kleboniškis, Sargėnai (Kaunas); Domeikava, Šakiai, Kumpiai, Radikiai, Smiltynai I (Kauno raj.))
Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Norma Faktinė reikšmė
Amonis mg/l 0,5 <0,01-0,02
Bendroji geležis µg/l 200 <10-64
Drumstumas DV pagal formaziną 4,0 0,2-1,8
Manganas µg/l 50 8-28
Nitratas mg/l 50 1,2
Nitritas mg/l 0,5 <0,004
Permanganato indeksas mg/l O2 5,0 4,7
Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai 6,5-9,5 7,5-7,9
Spalva mg/l Pt 30 9-15
Bendras kietumas mmol/l nenormuojama 2,7
Savitasis elektros laidis µS cm-1 2500 509-542
Sulfatas mg/l 250 31,1
Chloridas mg/l 250 17,3
Arsenas µg/l 10 <1,28
Chromas mg/l 50 <0,79
Fluoridas mg/l 1,5 0,18
Švinas µg/l 10 <1,6
Varis mg/l 2,0 <0,098
Selenas µg/l 10 <1,89
Gyvsidabris µg/l 1.0 <0,17
Nikelis µg/l 20 <1,28
Kadmis µg/l 5.0 <0,061
(Milikoniai, Smėliai, Linkuva, Romainiai (Kaunas); Vijūkai (Kauno raj.))
Rodiklio pavadinimas Mato vnt. Norma Faktinė reikšmė
Amonis mg/l 0,5 <0,01
Bendroji geležis µg/l 200 <10
Drumstumas DV pagal formaziną 4,0 0,2-0,6
Manganas µg/l 50 10
Nitratas mg/l 50 1,9
Nitritas mg/l 0,5 <0,004
Permanganato indeksas mg/l O2 5,0 3,2
Vandenilio jonų koncentracija pH vienetai 6,5-9,5 7,5-7,8
Spalva mg/l Pt 30 8-10
Bendras kietumas mmol/l nenormuojama 2,5-3,2
Savitasis elektros laidis µS cm-1 2500 528-625
Sulfatas mg/l 250 30,7
Chloridas mg/l 250 29,5
Arsenas µg/l 10 <1,28
Chromas mg/l 50 3,59
Fluoridas mg/l 1,5 0,18
Švinas µg/l 10 <1,63
Varis mg/l 2,0 <0,098
Selenas µg/l 10 <1,89
Gyvsidabris µg/l 1.0 <0,17
Nikelis µg/l 20 2,7
Kadmis µg/l 5.0 <0,061

Geriamojo vandens programinės priežiūros ir kokybės verčių ataskaitos

Geriamojo vandens tiekėjo vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos patikrinimo aktai:

Priežiūros ir kokybės verčių ataskaita

Priežiūros ir kokybės verčių ataskaita

Eiti prie turinio