Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Bendrovės „Kauno vandenys“ profesinė sąjunga​

Apie profesinę sąjungą

Pagrindinis profesinės sąjungos veiklos tikslas – socialinių, teisinių garantijų užtikrinimas, švietimas ir pagalba, sprendžiant narių problemas.

Taip pat siekti ir išlaikyti geranoriškus darbdavio ir profesinės sąjungos, kaip socialinių partnerių, santykius, atstovaujant darbuotojus, o iškilusias problemas spręsti geranoriškai.

Bendrovės „Kauno vandenys“ profesinės sąjungos veikla

Ne tik ilgamečiai, bet ir naujai karjerą bendrovėje pradėję darbuotojai dažnai nepagalvoja apie svarbius dalykus, vėliau įgaunančius ypatingą reikšmę. Tarp jų ir apie narystę profesinėje bendrovės „Kauno vandenys“ darbuotojų sąjungoje.

Dažnas nedaug žino ar nesusimąsto, kokį indėlį gerinant darbo sąlygas ir ginant darbuotojų teises vietinės ar šalies lygiu atlieka profesinė darbuotojų sąjunga. Darbuotojas neturi laukti, kol problemos susikaups, reikia galvoti apie tų problemų sprendimą kaip galima greičiau. Štai šioje vietoje bendrovės profsąjunga ir gali padėti – narystė profsąjungoje yra tam tikras apsidraudimas.

Jei teisė, susijusi su darbiniais santykiais yra pažeidžiama, – profsąjunga suteikia teisinę pagalbą, konsultuodama pati
arba samdo teisininką atstovauti darbuotojui, spręsti kylančius klausimus.

Kuo daugiau profesinėje sąjungoje yra narių, tuo ji stipresnė, stipri profsąjunga gali greičiau su administracija išspręsti individualius ir kolektyvinius darbo ginčus.

Kolektyvinėje sutartyje galima numatyti geresnes darbo ir poilsio sąlygas, kitas įvairias garantijas. Visa tai – sėkmingų derybų pasekmė. Tačiau darbuotojai ir patys turi aktyviai teikti pasiūlymus, ką norėtų darbo santykiuose pagerinti, ar pakeisti.

Darbuotojui verta būti profsąjungos nariu, kad galėtų išrinkti tuos žmones, kurie tinkamai atstovautų darbuotojų interesams.

Profesinės sąjungos nariai dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, kad galėtų tobulėt ir tinkamai atstovauti įmonės darbuotojų interesams.

Pagrindinės profsąjungos veiklos kryptys

  • Inicijuoti derybas dėl kolektyvinės sutarties papildymo su bendrovės administracija bei jos pasirašymą. Kontroliuoti, kaip ji vykdoma, kaip laikomasi darbo ir kitų įstatymų.

  • Padidinti bendrovės darbuotojų profsąjungos narių skaičių. Ieškoti papildomų lėšų profsąjungos veiklai.

  • Kontroliuoti, kaip bendrovės administracija laikosi darbo, darbuotojų saugos, sveikatos ir kitų teisės aktų reikalavimų.

  • Aktyviai teikti informaciją ir konsultuoti darbuotojus socialiniais ir darbo teisės klausimais.

  • Organizuoti bendrovės darbuotojams kultūrines išvykas į teatrą, koncertus ir kitus lankytinus objektus.

Eiti prie turinio