Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Tarifai

Informuojame, kad nuo 2024 m. gegužės 1 d. keitėsi bendrovės „Kauno vandenys” paslaugų kainos, klientams taikomi mėnesiniai mokesčiai galioja nuo 2023 m. vasario 1 d.. Apie jų pasikeitimus kviečiame skaityti ČIA.

PaslaugosButai
(kaina su PVM)
Individualūs namai
(kaina su PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Atsiskaitant pagal apskaitos prietaisų rodmenis arba vandens suvartojimo normas*2,07 Eur / m³2,03 Eur / m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)0,91 Eur / m³0,90 Eur / m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)1,16 Eur / m³1,14 Eur / m³

Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą:*

Buto / individualaus namo kiekvienam skaitikliui (kaina su PVM)

Ø 15 mm

0,79 Eur / skaitikliui

Ø 20 mm

0,82 Eur / skaitikliui

Ø 25 mm

1,94 Eur / skaitikliui

Ø 32 mm

2,12 Eur / skaitikliui

* Pastaba. Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinę savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Teisės aktu nustatyta TVARKA, kad šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2024 m. vasario 1 dienos „Kauno vandenų” aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,52 m³ (2023 m. – 2,50 m³).

Naudojant vandenį laistymui ir tai apskaitant atskiru skaitikliu, nuotekų tvarkymo mokestis už šį vandenį netaikomas.

Bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Aukščiau pateiktos paslaugų kainos galioja nuo 2024 m. gegužės 1 dienos, klientams taikomi mėnesiniai nuo 2023 m. vasario 1 dienos. Anksčiau galiojusias kainas rasite ČIA.

PaslaugosKaina (be PVM)Kaina (su PVM)
Geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas  
(perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams)1,77 Eur / m³2,14 Eur / m³
(perkant geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade)1,66 Eur / m³2,01 Eur / m³
Geriamojo vandens tiekimas (perkant tik geriamojo vandens tiekimo paslaugą)  
(perkant geriamąjį vandenį buities ir komerciniams poreikiams)0,84 Eur / m³1,02 Eur / m³
(perkant geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti ir vartotojų grupei, atsiskaitančiai daugiabučio namo įvade)0,73 Eur / m³0,88 Eur / m³
Nuotekų tvarkymas (perkant tik nuotekų tvarkymo paslaugą)0,93 Eur / m³1,13 Eur / m³
Paviršinių nuotekų tvarkymas0,19 Eur / m³0,23 Eur / m³
Atvežto tankinto 5 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimas12,70 Eur / t15,367 Eur / t
Mėnesinis mokestis vienam apskaitos prietaisui pagal įrengtų apskaitos prietaisų diametrą:*Kaina (be PVM)Kaina (su PVM)
Ø 15 mm1,06 Eur / skaitikliui1,28 Eur /skaitikliui
Ø 20 mm1,09 Eur /skaitikliui1,32 Eur /skaitikliui
Ø 25 mm2,66 Eur / skaitikliui3,22 Eur /skaitikliui
Ø 32 mm2,81 Eur /skaitikliui3,40 Eur /skaitikliui
Ø 40 mm2,96 Eur /skaitikliui3,58 Eur /skaitikliui
Ø 50mm3,19 Eur /skaitikliui3,86 Eur /skaitikliui
Ø 65 mm3,28 Eur / skaitikliui3,97 Eur /skaitikliui
Ø 80 mm5,08 Eur / skaitikliui6,15 Eur /skaitikliui
Ø 100 mm5,40 Eur /skaitikliui6,53 Eur /skaitikliui
Ø 150 mm8,34 Eur /skaitikliui10,09 Eur /skaitikliui
Ø 50/20 (dviejų srautų) mm9,75 Eur /skaitikliui11,80 Eur /skaitikliui
Ø 65/20 (dviejų srautų) mm9,78 Eur / skaitikliui11,83 Eur /skaitikliui
Ø 80/20 (dviejų srautų) mm9,94 Eur / skaitikliui12,03 Eur /skaitikliui
Ø 100/20 (dviejų srautų) mm10,76 Eur / skaitikliui13,02 Eur /skaitikliui
Ø 150/40 (dviejų srautų) mm17,89 Eur / skaitikliui21,65 Eur /skaitikliui

* Apskaitos prietaisų neturintiems klientams suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis m³ skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį (2,52 m³), dauginant jį iš koeficiento 2 ir suapvalinant iki vieno skaičiaus po kablelio. Tai sudaro 5,0 m³ (suapvalinus) vienam klientui per mėnesį.

Teisės aktu nustatyta TVARKA, kad šis kiekis perskaičiuojamas kasmet. Nuo 2024 m. vasario 1 d. „Kauno vandenų“ aptarnaujamoje teritorijoje vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį yra 2,52 m³ (2023 m. – 2,50 m³).

Bendrovės „Kauno vandenys“ paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika.

Aukščiau pateiktos paslaugų kainos galioja nuo 2024 m. gegužės 1 dienos, klientams taikomi mėnesiniai nuo 2023 m. vasario 1 dienos. Anksčiau galiojusias kainas rasite ČIA.

RodiklisRibinė koncentracija (mg/l) Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą
Kaina už mg/l (be PVM) Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją Kainos galioja nuo 2023-01-01
Aliuminis0,4 mg/l0,07853 Eur
Arsenas0,03 mg/l0,07853 Eur
Kadmis0,04 mg/l5,28641 Eur
Bendras chromas0,4 mg/l0,07853 Eur
Chromas-šešiavalentis0,04 mg/l0,48165 Eur
Varis0,4 mg/l0,07853 Eur
Detergentai2 mg/l0,00174 Eur
Gyvsidabris0,002 mg/l5,28641 Eur
Naftos angliavandeniliai5 mg/l0,01779 Eur
Nikelis ir jo junginiai0,1 mg/l0,48165 Eur
Švinas0,1 mg/l0,48165 Eur
Riebalai50 mg/l0,00174 Eur
Vanadis2 mg/l0,07853 Eur
Cinkas0,6 mg/l0,07853 Eur
Di(2-etilheksilftalatas)0,002 mg/l5,28641 Eur
Nonilfenoliai0,02 mg/l5,28641 Eur
Oktilfenoliai0,08 mg/l0,48165 Eur

Į bendrovės nuotekų surinkimo sistemą draudžiama išleisti ar išpilti šias atliekas:

  • visas atliekas, nurodytas Lietuvos Respublikoje galiojančiame atliekų sąraše, patvirtintame LR aplinkos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo pakeitimo
  • nuotekas, kurių užterštumas viršija nuotekų tvarkymo infrastruktūrų galimybių ribines vertes stacionariems taršos šaltiniams ir / arba nuotekų vežėjams.

Bazinis nuotekų užterštumas – nuotekų teršalų koncentracija, atitinkanti didžiausią leidžiamų buitinių nuotekų užterštumo koncentraciją, kuri nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl atsiskaitymo už pateiktą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Pateikiami bazinio nuotekų užterštumo dydžiai ir už jų viršijimą mokami papildomi mokesčiai:

Bazinės nuotekų užterštumo koncentracijos

Rodiklis
Bazinis nuotekų užterštumas, mg/l
Biocheminis deguonies suvartojimas per septynias paras (BDS7)350
Skendinčios medžiagos (SM)350
Bendrasis azotas (N)50
Bendrasis fosforas (P)10
Ribinė teršalų koncentracija – Nuotekų tvarkymo reglamento 2 priede nustatytos teršalų koncentracijos į nuotekų surinkimo sistemą ir / arba Nuotekų tvarkymo reglamento 1 priede nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos į gamtinę aplinką.
RodiklisKaina (be PVM)
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS 7 koncentracijos padidėjimą0,044 Eur/m³
Už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą0,035 Eur/m³
Už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą0,008 Eur/m³
Už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą0,005 Eur/m³

Pastaba. Nustačius padidintą taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

RodiklisRibinė koncentracija (mg/l) Ribinė teršalų koncentracija į nuotekų surinkimo sistemą
Kaina už mg/l (be PVM) Kaina už 1 mg/l, viršijus ribinę teršalų koncentraciją Kainos galioja nuo 2024-01-01
Aliuminis0,4 mg/l0,07950 Eur
Arsenas0,03 mg/l0,07950 Eur
Kadmis0,04 mg/l5,35125 Eur
Bendras chromas0,4 mg/l0,07950 Eur
Chromas-šešiavalentis0,04 mg/l0,48756 Eur
Varis0,4 mg/l0,07950 Eur
Detergentai2 mg/l0,00176 Eur
Gyvsidabris0,002 mg/l5,35125 Eur
Naftos angliavandeniliai5 mg/l0,01801 Eur
Nikelis ir jo junginiai0,1 mg/l0,48756 Eur
Švinas0,1 mg/l0,48756 Eur
Riebalai50 mg/l0,00176 Eur
Vanadis2 mg/l0,07950 Eur
Cinkas0,6 mg/l0,07950 Eur
Di(2-etilheksilftalatas)0,002 mg/l5,35125 Eur
Nonilfenoliai0,02 mg/l5,35125 Eur
Oktilfenoliai0,08 mg/l0,48756 Eur

Pastaba. Nustačius savitąją (specifinę) taršą (nenumatytą sutartyje) taikomos baudos ir pakeičiami įkainiai sutartyje pagal nustatytą taršos kiekį.

Eiti prie turinio