Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Informacija Kauno miesto gyventojams dėl prisijungimo prie centralizuotų tinklų

Informuojame, kad jeigu nesate prisijungę prie vandentiekio ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, bet turite privestus vandentiekio ir nuotekų tinklus iki sklypo ribos, galite pasinaudoti galimybe prie jų prisijungti pagal Kauno miesto savivaldybės priimtą 2022 m. liepos 19 d. sprendimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas” Nr. T-373.

Programos lėšos naudojamos pareiškėjų įgyvendinamiems Programos projektams finansuoti. Finansuojamų prisijungimo darbų (paslaugų), kuriuos atlikinės UAB „Kauno vandenys”  rangovas, išlaidų dydžiai:

1. Skiriama 100 proc. prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, išlaidų finansuoti, bet ne daugiau kaip 3000 Eur su PVM vienam namui, kai jungiamasi prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (trūkstamas lėšas apmoka paramos gavėjas).

2. Skiriama 100 proc. prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, išlaidų finansuoti, bet ne daugiau kaip 1500 Eur su PVM  vienam namui, kai jungiamasi prie geriamojo vandens tiekimo arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (trūkstamas lėšas apmoka paramos gavėjas).

3. Skiriama 300 Eur su PVM vienam namui papildomai už įsigytą ir sumontuotą nuotekų keltuvą (siurblį), jeigu jis reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (trūkstamas lėšas apmoka paramos gavėjas).

Savininkus arba įgaliotus asmenis su privalomais dokumentais prašome atvykti į UAB „Kauno vandenys” Techninį projektų skyrių (Aukštaičių g. 43, Kaunas, 3 aukštas, 27 kab., tel. (8 37)  30 18 88; užpildyti prašymus/paraiškas ir pasirašyti preliminarią sutartį dėl vandentiekio įvado ir nuotekų išvado įvedimo.

Sutarties pasirašymui reikia pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tik asmens tapatybės nustatymui);
  2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą ir gyvenamojo pastato kopiją (nuosavybės dokumentai);
  3. Deklaraciją apie gyvenamąją vietą;
  4. Žemės sklypo ribų plano kopiją;
  5. Notarinio įgaliojimo kopiją, jeigu prašymą ir Sutartį pasirašo ne Pareiškėjas, o įgaliotas asmuo arba yra daugiau nei vienas (-a) sklypo ir/ar namo savininkas (-ė), o sutartį pasirašo ne visi nuosavybės dokumentuose išvardinti bendrasavininkai.

    PASTABA. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako Pareiškėjas.
Eiti prie turinio