Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Kaunas tęsia pasiteisinusią programą: toliau finansuos prisijungimą prie centralizuotų vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų

Informuojame Kauno miesto gyventojus, kad jeigu nesate prisijungę prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, bet turite privestus nuotekų tinklus iki sklypo ribos, galite pasinaudoti galimybe prisijungti pagal Kauno miesto savivaldybės priimtą 2022 m. liepos 19 d. sprendimą „Dėl Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų namų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas“ Nr. T-373 Pakeista Administracijos direktoriaus 2024-02-20 įsakymu Nr. A-161TAR suvestinė redakcija
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/877fc900505e11edbc04912defe897d1/asr
Programos lėšos naudojamos pareiškėjų įgyvendinamiems Programos projektams finansuoti. Finansuojamų prisijungimo darbų (paslaugų), kuriuos atlikinės UAB „Kauno vandenys“ rangovas, išlaidų dydžiai:

  1. Skiriama 100 proc. prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, išlaidų finansuoti, bet ne daugiau kaip 3000 Eur su PVM vienam namui, kai jungiamasi prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.
  2. Skiriama 100 proc. prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas, išlaidų finansuoti, bet ne daugiau kaip 1500 Eur su PVM vienam namui, kai jungiamasi prie geriamojo vandens tiekimo arba nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurą eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas (trūkstamas lėšas prisideda Pareiškėjas).
  3. Skiriama 300 Eur su PVM vienam namui papildomai už įsigytą ir sumontuotą nuotekų keltuvą (siurblį), jeigu jis reikalingas prisijungiant prie nuotekų tvarkymo infrastruktūros, kurią eksploatuoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas.

Savininkus arba įgaliotus asmenis pageidaujančius pasinaudoti Programa su privalomais dokumentais prašome atvykti į UAB „Kauno vandenys“ Techninį – projektų skyrių (Aukštaičių g. 43, Kaunas, 3 aukštas, 27 kab., tel. +370 37 301 888; tel. +370 37 301 780), užpildyti prašymus/paraiškas ir pasirašyti preliminarią sutartį (toliau -Sutartis) dėl nuotekų išvado įvedimo. Sutarties pasirašymui reikia pateikti:

  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (tik asmens tapatybės nustatymui);
  2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą kopiją (nuosavybės dokumentai);
  3. Žemės sklypo ribų plano kopiją;
  4. Notarinio įgaliojimo kopiją, jeigu prašymą ir Sutartį pasirašo ne Pareiškėjas, o įgaliotas asmuo arba yra daugiau nei vienas (-a) sklypo ir/ar namo savininkas (-ė), o sutartį pasirašo ne visi nuosavybės dokumentuose išvardinti bendrasavininkai.

PASTABA. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako Pareiškėjas.

Eiti prie turinio