Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

05.3.2-VIPA-T-024-01-0020 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno mieste“ (VIPA)

2023 metų gruodžio mėnesį  UAB „Kauno vandenys“ baigė įgyvendinti projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno mieste“ (VIPA).

Pasiektas projekto tikslas – padidintas geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas.

Projekte vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir  nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta – Panemunėje, Rokuose, Petrašiūnuose, Sargėnuose, Aleksoto mikrorajonuose Kauno mieste.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-01-0020 Projekto vertė – 2 724 479,99 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 829 295,73 Eur Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 829 295,72 Eur paskola, likusi projekto dalis finansuojama UAB „Kauno vandenys“ nuosavomis lėšomis.

Eiti prie turinio