Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

05.3.2-VIPA-T-024-03-0013 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno aglomeracijoje (IV etapas)“

2023 metų gruodžio mėnesį UAB „Kauno vandenys“ baigė įgyvendinti projektą „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Kauno aglomeracijoje (IV etapas).

Pasiektas projekto tikslas – padidintas geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas ir sistemos efektyvumas.

Projekte vykdyti darbai – naujų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų statyba (tiesimas).

Projekto vieta – Garliavos m., Seniavos k., Teleičių k., Kauno rajone.

Projekto numeris 05.3.2-VIPA-T-024-03-0013 Projekto vertė – 1 591 169,24 Eur. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu skirta grąžinamoji subsidija 701 352,00 Eur Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 įgyvendinimo priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“, projektui taip pat suteikta Vandentvarkos fondo 696 541,32 Eur paskola, likusi projekto dalis finansuojama UAB „Kauno vandenys“ nuosavomis lėšomis.

Eiti prie turinio