Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Baigtas įgyvendinti projektas „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“ LAAIF-AM-FK01-0020

Įgyvendinus projektą Kauno miesto aglomeracijoje buvo padidintas privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, užtikrinant Europos Sąjungos nustatytus reikalavimus atitinkantis nuotekų surinkimas ir išvalymas, prisidėta prie direktyvos 91/271/EEB „Miesto nuotekų valymas” reikalavimų įgyvendinimo, sumažinta gruntinių vandenų taršą, pagerintos visuomenės gerbūvio sąlygos bei bendra aplinkos būklė.

Prie centralizuotų nuotekų šalinimo tinklų prijungti 56 gyvenamieji būstai.

Bendra įgyvendinto projekto vertė 119 802,62 Eur, iš kurių:

Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo lėšos 85 770,51 Eur, UAB „Kauno vandenys“ lėšos 34 032,11 Eur.

Eiti prie turinio