Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Integruotų sensorių sistema vandens tiekimo saugumo užtikrinimui

Šiai dienai dauguma visuomenės vartotojų yra aprūpinti geriamu bei švariu vandeniu, kuris atitinka visas higienos ir bendro vartojimo vandens reikalavimus. 

Visa  vandens tiekimo sistema yra bendrai susijusi su visa miesto, gyvenviečių infrastrutūra, tad bet kada kyla grėsmė būti jai pažeistai atmosferos užterštumo bei galimai būti paveiktoms kenksmingomis cheminėmis medžiagomis. 
Visu šiuo ISIS projektu siekiama sustiprinti visuomenės saugumą, kuriant pažangią geriamo vandens tiekimo sistemų stebėseną,kad esant bet kokiam pašaliniam cheminiam poveikiui būtų galima tinkamai sureguoti. 
Projektas ISIS yra finansuojamas pagal Europos Sąjungos FP7 sanglaudos programą, kuriuo yra siekiama suvienyti Europos vandens tiekėjų galutinių vartotojųsaugumo užtikrinimą, mokslinės  bei akademinės visuomenės pasijungimą į bendrą galimo vandens užterštumo poveikio stebėsenos bei kūrimo programą. 

HORIZON 2020 The EU Framework Programme for Research and Innovation ( 2014-2020). 
Projekto ISIS trukmė: 2014/01/01 – 2016/12/31. 
Bendras apytikris projekto biudžetas: 3.485.950,00 EUR 
Iš jų UAB „Kauno vandenys”: 189.500,00 EUR.

ISIS projektu siekiama sustiprinti visuomenės saugumą bei pasitikėjimą, kuriant pažangią geriamo vandens tinkluose stebėsenos sistemą. Siekiama , jog aptiktas cheminis ar biologinis užterštumas iš karto parodytų koks yra rizikos lygis, kad toliau tiekti geriamąjį vandenį. 
Projekto programos tikslus įgyvendina Didžiosios Britanijos, Lietuvos, Belgijos, Prancūzijos, Austrijos, Italijos valstybių partneriai. Visų partnerių bendras darbas bus sujungtas į keturias pagrindines sritis:

  • Jutiklių-sensorių kūrimas;
  • Beviekių tinklų integravimas tarp jutiklio ir valdymo bloko;
  • Pažangi stebėsenos programa ir programinė įranga;
  • Bandomasis sukurto jutiklio modelio integravimas į realiai veikiančią vandens tiekėjo sistemą.

Šis technologijų sprendinys (jutiklinis sensorius) leis padaryti didelę  pažangą visų geriamojo vandens tiekėjų sistemų saugumui, sustiprinant bei patobulinnat duomenų perdavimą ir apdorojimą nuotoliniu būdu. Prietaisas nedelsiant informuos perspėjimo signalu apie cheminės ar biologinės sudėties pasikeitimą tiekimo sistemoje ir svarbiausia , nurodys  ne tik galimą užteršimo vietą bei pobūdį, bet ir pavojngumą, vertinant rizikos lygiu. Informacijos dėka sudaroma galimybė imtis veiksmų skubos tvarka, taip pat bus sumažinant netikrų pavojaus signalų atsiradimą, kurie gali sukelti nereikalingą paniką tiekiant vandenį galutiniams vartotojams. 
Konsorciumas ISIS vienija  vandens tiekimo įmones, kurios nori užtikrinti geriamo vandens saugumą galutiniems vartotojams ir sensoriaus modelio mokslinio kūrimo specialistus visoje Europoje.

Eiti prie turinio