Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų LAAIF-AM-FK01-0020

UAB „Kauno vandenys“ įgyvendina projektą „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamų centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų“ Nr. LAAIF-AM-FK01-0020, kuriuo siekiama padidinti nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Kauno mieste. Projektas finansuojamas UAB „Kauno vandenys“ ir Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) finansavimo lėšomis.

Projekto tikslas – prijungti gyvenamuosius būstus prie esamos centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos Kauno miesto aglomeracijoje.

Numatoma projekto trukmė iki 20 mėn.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 345 183,41 Eur, iš kurių Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) lėšos 204 924,72 Eur, pareiškėjo nuosavos lėšos 140 258,69 Eur.

Projekto „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie esamos centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos Kauno mieste (LAAIF) 1 etapas“ įgyvendinimui pasirašytos sutartys:

2022-01-25 Pasirašyta subsidijos teikimo sutartis „Nr. LAAIF-S-11(2022)“

Sutarties vertė 204 924,72 Eur. Planuojama prijungti 143 gyvenamuosius būstus, projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2023-09-25.

2022-07-14 Pasirašyta Rangos sutartis „Nr. 05-199-2022“

Projekto metu nuotekų šalinimo tinklų plėtra numatoma Kauno mieste, įrengiant 48 buitinių nuotekų šalinimo išvadus.

Sutarties pabaiga: 2023-07-13

Sutarties vertė: 187 300,00 Eur Rangovas: UAB „Inžinerinių objektų statyba“

Eiti prie turinio