Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-004Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. Nr. D1-462 įsakymu „Dėl priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra” Valstybės projektų sąrašo Nr. 01 patvirtinimo” UAB „Kauno vandenys” 2008 m. gruodžio 1 d. pateikė paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl Europos Sąjungos 2007– 2013 metų struktūrinės paramos gavimo, Valstybės sąraše nurodomiems objektams (Vijūkai– Romainiai, Aleksotas– Freda, Linksmadvaris, Vaišvydava– Zuikinė – Abromiškės).

Bendrovė kartu su Kauno miesto savivaldybės administracija sudarė Jungtinės veiklos partnerystės sutartį Nr. 201-2-2467/5-440 tarp Projekto vykdytojo – UAB „Kauno vandenys” ir Projekto partnerio – Kauno miesto savivaldybės administracijos.

2009 m. birželio 29 d. pasirašyta Projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-004 „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kaune” finansavimo ir administravimo sutartis Nr. 2007-2013/FA/2009/V/14/5-24 tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (įgyvendinančiosios institucijos) ir UAB „Kauno vandenys” (Projekto vykdytojo).

Projekto trukmė – 2008 – 2015 m. ( įskaitant defektinį laikotarpį ).

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 7.819.802,66 EUR. Projekto vykdytojui projekto įgyvendinimui skiriama iki 7.212.631,17 EUR, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos- 6.453.406,84 EUR, LR valstybės biudžeto lėšos – 759.224,33 EUR, Projekto vykdytojo tinkamų išlaidų suma- 607.171,48 EUR.

Bendroje sumoje, buvo numatyta nutiesti naujų vandentiekio tinklų 45,059 km, o faktiškai nutiesta 45,938 km (t.y. ~ 2 proc. daugiau) ir nuotekų tinklų buvo planuota nutiesti 49,727 km, o faktiškai nutiesta 50,758 km (t.y., 2 proc. daugiau), matoma, kad nuokrypis neviršyje ir nepažeidžia PFAS Specialiosiose sąlygose nurodytų ribų (iki 10 proc.).

Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – užtikrinti Kauno miesto gyventojams kokybišką nuotekų tvarkymą. Siekiama, kad kuo daugiau gyventojų gyventų patogiai: turėtų galimybę naudotis centralizuotais tinklais, nesirūpintų brangiai kainuojančiu nuotekų išsiurbimu ir išvežimu iš laikinųjų patalpų, nejaustų iš lauko tualetų sklindančio kvapo ir nesuktų galvos dėl nuolat užsikemšančios vietinės kanalizacijos. Kitas svarbus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros tikslas – užtikrinti kokybišką geriamojo vandens tiekimą. Vanduo gyventojams tiekiamas iš giluminių gręžinių, tad naujuosius vartotojus pasieksiantis vanduo tikrai bus švarus ir tinkamas vartojimui.

Projektuotojas – UAB „Patvanka”.

Projektą sudaro 4 statybos darbų rangos sutartys:

  1. Sutartis Nr. 5-273 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Vijūkų – Romainių gyvenamųjų namų kvartaluose, Kaune”
  2. Sutartis Nr. 5-100 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Linksmadvario gyvenamajame kvartale”
  3. Sutartis Nr. 5-174 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Aleksoto – Fredos gyvenamuosiuose kvartaluose”
  4. Sutartis Nr. 5-129 „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų siurblinių statyba Vaišvydavos – Zuikinės – Abromiškės gyvenamuosiuose kvartaluose”
Eiti prie turinio