Avarinė tarnyba: 0 800 20 000  |  +370 37 313 592

Projektas Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-033 – Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba

2009 m. gruodžio 30 d. pasirašyta projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V-01-033 „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba” finansavimo ir administravimo sutartis Nr. A/2009/NS/60/05-392 tarp Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (įgyvendinančios institucijos) ir UAB „Kauno vandenys” (Projekto vykdytojo).

Projekto biudžete nustatyta didžiausia Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma- 9.770.545,15 EUR. Projekto vykdytojui Projekto įgyvendinimui skiriama iki 8.761.676,41 EUR, iš kurių ES Sanglaudos fondo lėšos- 7.839.394,68 EUR, LR valstybės biudžeto lėšos- 922.281,73 EUR, Projekto vykdytojo tinkamų išlaidų suma- 1.008.868,74 EUR.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga, iki kurios turi būti pabaigtos visos Projekto veiklos ir patirtos visos su Projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos, yra 2015 m. lapkričio 30 d.

Projekto finansavimo pabaiga – 2016 m. sausio 30 d.

Pagrindinis projekto tikslas – sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Kauno regione, kuris buvo pasiektas įgyvendinus projektą. Kaip ir buvo numatyta planuojant projektą, šiuose dumblo apdorojimo įrenginiuose bus apdorojamas dumblas ir iš kitų Kauno regione eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių. Teritoriniu aspektu, dumblas bus vežamas iš Birštono, Zapyškio, Ežerėlio, Raudondvario, Neveronių, Vilkijos, Šlienavos nuotekų valymo įrenginių. Įgyvendinto projekto rezultatu prisidedama prie dalies Kauno regiono problemų sprendimo, t.y. eksploatuojant šiuos įrenginius sumažinamas dumblo kiekis regione, panaikinamas nemalonus kvapas, užtikrinamas dumblo stabilizavimas, sumažinamos šiltnamio dujų emisijos. Atsižvelgiant į tai, kad pagal projektą įrengtuose įrenginiuose nuotekų dumblas yra/bus ne tik pūdomas ir sausinamas, bet ir džiovinamas, tai padidina apdoroto dumblo panaudojimo galimybes, taip sumažinant dumblo kiekį aikštelėse. Perspektyvoje numatoma spręsti/derinti galimybes dėl liekančio džiovinto dumblo panaudojimo, kaip biokurą ar iškilus poreikiui perduoti jį teritorijų rekultivavimui ir kt. Šios galimybės sumažins grunto/dirvožemio taršą.

Pagal projektą įrengti modernūs dumblo apdorojimo įrenginiai ir jų eksploatavimo rezultatai sąlygoja prisidėjimą prie 2007-2013 m Sanglaudos skatinimo veiksmų programos problemų sprendimo, kurioje buvo numatyta, kad įgyvendinus programą apie 80 % Lietuvoje susidarančio dumblo būtų tvarkoma taikant modernias technologijas. 

2014 m. balandžio 10 d. Užsakovas raštu informavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą dėl sutarties nutraukimo. Sutartis nutraukta vadovaujantis Jungtinės veiklos rangovų Meyer&John GmbH&Co.KG ir  Stulz H+E bankroto. Po bankroto paskelbimo nuspręsta skelbti naują konkursą nebaigtai statybai užbaigti. Tam tikslui, kad paruošti pirkimo dokumentus nebaigtos statybos konkursui, buvo įvykdyta atliktų ir nebaigtų  darbų inventorizacija. Vadovaujantis inventorizacijos duomenimis, buvo suformuoti dokumentai statybos darbų užbaigimo pirkimui vykdyti. Po pirkimo procedūrų įvykdymo, 2015-02-27 buvo pasirašyta rangos sutartis Nr. 5-40 „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybos užbaigimas” (FIDIC „Geltonoji knyga”) (rangovas: Jungtinės veiklos partneriai Sulzle Klein GmbH ir UAB „Dzūkijos statyba”).

Rangos sutartis baigta vykdyti, Statybos darbų perdavimo ir priėmimo aktas išduotas 2015-10-30, o 2015-11-10 – Statybos užbaigimo aktas Nr. SUA-20-151110-00492.

2015-11-27 buvo pasirašyta Perėmimo pažyma tarp Užsakovo UAB „Kauno vandenys” ir Rangovo – Sulzle Klein GmbH ir UAB „Dzūkijos statyba”.

  • Sutartis Nr. 5-274 „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statyba”
  • Sutartis Nr. 5-295  „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių statybos techninės priežiūros, FIDIC Inžinieriaus funkcijų vykdymo ir viešinimo paslaugos”
  • Sutartis Nr. 5- 109 „Kauno dumblo apdorojimo įrenginių atliktų darbų inventorizacijos ir pirkimo dokumentų parengimo paslaugos” 
Eiti prie turinio